Kontakt oss

Midt-Buskerud

Adresse: Buskerud Næringshage, Prestfoss sentrum, 3350 Prestfoss.
Telefon: 32 71 23 21 / 909 74 186 (daglig leder) – 32 71 23 26 (grafisk designer)
E-post: post@nhage.com

Numedal

Adresse:
1) Buskerud Næringshage, Turistkontoret Rødberg sentrum, 3630 Rødberg.
2) Buskerud Næringshage, Nore og Uvdal Næringspark, Stormogen, 3632 Uvdal.
Telefon: 954 87 252
E-post: urda@nhage.com