Kompetanseforum SMB

Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage har gått sammen om å etablere Kompetanseforum. Kompetanseforum skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter. Kursprogrammene egner seg for daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

logo_kompetanseforum

Om Kompetanseforum SMB

Vi ser at kompetanse er et av de viktigste områdene å utvikle for næringslivet både nå og i fremtiden. Både Buskerud Næringshage og  Modum Næringsråd har som oppgave å støtte og legge til rette for at lokalt næringsliv skal ha gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter.

Vi etablerte derfor Kompetanseforum som skal ha som oppgave å formidle kompetanse til den målgruppen som er mest aktuell – små og mellomstore bedrifter innenfor vårt område. Dette er et naturlig tiltak å sette i gang for å styrke vårt næringsliv.

Kompetanseforum skal ledes av en styringsgruppe oppnevnt av Næringshagen og Næringsrådet, og skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter. Kursprogrammene skal rette seg mot daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med næringslivet for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang. Første kurs i regi av Kompetanesforum ble arrangert 11. februar 2015, og tema var styrearbeid. Også leders handlingsrom ved sykefravær har vært tema på kurs.

Kontakt

Telefon

Tone Ranheim Rolfstad, daglig leder Buskerud Næringshage: 909 74 186
Lisbeth Vesetrud, administrativ leder Modum Næringsråd: 960 12 191

E-post

post@kompetanseforumsmb.no