Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt.

Korona-pandemien har dramatiske konsekvenser for små- og mellomstore bedrifter. Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt.

Vi i Buskerud Næringshage anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Oppdaterte råd fra relevante myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her 

Mange bedrifter i vårt område opplever nå avbestillinger, kansellerte ordre og manglende leveranser fra underleverandører. Også bedrifter som ellers er lønnsomme, kan få kortsiktige utfordringer med likviditeten de neste månedene. 

Regjeringen har kommet med en rekke tiltak for å redusere faren for konkurser og permitteringer i næringslivet. Her skjer det stadige endringer, og mer informasjon kan du lese om her:  

Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan bistå med hjelp til blant annet å:  

  • Løse utfordringer med likviditet – vi kan gi generelle råd samt hjelpe til i kontakt med bank og virkemiddelapparat.   
  • Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer.  
  • Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.   
  • Være en sparringpartner i forhold til hvilke tiltak som bør prioriteres i en utfordrende periode 

Her finner du kontaktinformasjon: https://www.nhage.com/kontakt-oss/ansatte