Er du vår nye kollega?

Vi søker en forretningsutvikler i Buskerud Næringshage AS!

Buskerud Næringshage AS har økende oppdragsmengde, og derfor ønsker vi å knytte til oss en person med god erfaring innen bedriftsveiledning- og utvikling i 100 % stilling.

Arbeidet er rettet mot våre målbedrifter som er i vekst og utvikling, og inneholder både ansvar for eksisterende kunder, samt salg av våre tjenester til øvrige bedrifter.

Arbeidsoppgaver i stillingen

– Være en pådriver for forretningsutvikling av aktuelle ideer
– Være en diskusjonspartner for aktuelle gründere og etablere utviklingsavtaler
– Etablere og videreføre relevante nettverk og miljøer

Vi søker deg som

– Brenner for business og kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter
– Har relevant høyere utdanning
– Er initiativrik, har stå på-vilje og er resultatorientert
– Er kreativ, ser muligheter framfor problemer og liker å skape noe varig
– Er utadvendt og ønsker å lykkes i samarbeid med og gjennom andre
– Har integritet, er selvstendig og tåler et høyt aktivitetsnivå

Kompetansekrav

– Relevant erfaring med bedriftsutvikling
– 3-5 års utdanning på høyskolenivå (gjerne teknisk, økonomisk eller innovasjonsbasert)

Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring.

Det er en fordel om du kjenner til:

– Forretningsprosesser /nyskapingsprosesser
– Prosjekt som arbeidsform

Krav til erfaring

Som søker bør du ha:
– Erfaring med å jobbe i og lede prosjekt
– God forretningsmessig forståelse
– Bred bedriftsøkonomisk forståelse og erfaring

Arbeidssted

– Kontorsted fortrinnsvis i Prestfoss og hovedarbeidsområde vil være Midt-Buskerud, men arbeid kan påregnes i alle de seks kommunene i vårt nedslagsfelt.

Vi tilbyr

– Mulighet til å kunne påvirke utviklingen i Midt-Buskerud og Numedal
– Mulighet til å være med og videreutvikle Buskerud Næringshage som et sterkt utviklingsmiljø for næringslivet i distriktene
– Stor frihet i egen arbeidshverdag, og stort ansvar for egne arbeidsoppgaver

Om Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage er medlem av Næringshagene i Norge, og følger det nasjonale Næringshageprogrammet, administrert av SIVA. Vi jobber konkret med utvikling i bedrifter i vårt område. Våre hovedsatsingsområder er reiseliv/hyttenæring/bygg, landbruk og industri. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter i kommunene Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping. Privat næringsliv skal alltid være pådrivere i prosessen rundt etablering og utvikling av næringshagen.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Tone Ranheim (tone@nhage.com / 909 74 186) for mer informasjon.

Søknad

Søknad og CV sendes per e-post til tone@nhage.com
Søknadsfrist: 20. februar 2018.

Finn-kode 113675323