Etablererprogram for kvinner med flerkulturell bakgrunn

INVITASJON: Norsk senter for flerkulturel verdiskaping(NSFV) inviterer til etablererprogram for kvinner med flerkulturell bakgrunn.

Er du:
– En kvinne med flerkulturell bakgrunn?
– Arbeidsledig/ jobbsøkende?
– Kvinne som vurderer å starte egen bedrift?
– Klar for å lære om hvordan du kan starte din egen bedrift?

Da er dette programmet noe for deg!
31. august arrangeres en rekrutteringskveld i lokalene til NSFV, der man har mulighet til å bli kjent med senteret og programmet over en enkel servering.

For påmelding: Send en epost til post@nsfv.no

Program:
1. Rekrutteringskveld: 31. aug kl. 16-18
2. Meg og min idè: 4.-5. sept kl. 10-15
3. Marked og kunder: 11.-12. sept kl 10-15
4. Fra utvikling til marked: 18.- 19. sept kl 10-15
5. Prising og økonomi: 9.-10. okt kl. 10-15
6. Avslutning: 13. okt kl 10-13

Sted: Grønland 32B, Drammen

 

INFO:

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) har utviklet et etablererprogram for kvinner med flerkulturell bakgrunn som har utfordringer med å komme i arbeidsmarkedet. NSFV har i samarbeid med Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) igangsetter et særskilt pilotprogram for denne målgruppen. Vi inviterer kommunenes etablerertiltak, introduksjonssentere, ansvarlige for flyktningsprogrammer og NAV til å melde inn kandidater til dette lavterskel programmet.
Målgruppe:
– Kvinner med flerkulturell bakgrunn
– Arbeidsledige / jobbsøkende
– Ønsker å vurdere muligheten å starte egen bedrift
– Vil lære om bedriftsetablering
Mål med programmet:
Dyktiggjøre kvinner med flerkulturell bakgrunn å starte egen bedrift som alternativ til jobb. Hjelpe disse for å:
– Bli kjent med seg selv som gründer
– Motivere og bygge selvtillit
– Lære om bedriftsetablering
– Lære å tenke kommersielt og realisere ideer
– Lære å bygge nettverk og beherske markedsføring og salg
– Lære å søke informasjon på offentlige nettsider og andre steder.
Metode:
– Kompetanseformidling i plenum
– Diskusjoner i grupper
– Gruppe coaching og veiledning
– Individuell coaching og veiledning
– Case basert læring (deltakernes egne ideer vil bli brukt i undervisningen)