Finn fokus – Bruk GrowthWheel®

Buskerud Næringshage AS har som hovedmål å skape vekst og utvikling i små og mellomstore bedrifter i Midt-Buskerud og Numedal.  En av satsningsområdene til Buskerud Næringshage for å bistå bedrifter og gründere enda bedre er forettningsvertøyet Growt Wheel 

Growth Wheel er en danskutvikledt metodikk for forettningsutvikling. Growth Wheel® benytte av ca 2500 veiledere verden over og i Norge nærmer tallet seg 100. Av disse kan Buskerud Næringshage skilte med hele syv sertifiserte veiledere. Alle målbedrifter i Buskerud Næringshage får hvert år mulighet for en gratis Growth Wheel scan av sin bedrift.

Growth Wheel® setter fokus og tar opp tema som:

  • Hvor skal du bruke kreftene dine i løpet av de neste ukene eller månedene for å skape progresjon for selskapet?
  • Fins det områder som hittil har blitt forsømt?
  • Fins det områder som trenger arbeid før andre områder kan bli utviklet?

Fokus områder med GrowthWheel®

Drift

Pass på å anvende riktig økonomisk praksis og at virksomheten er tilstrekkelig finansiert til å foretaprofitable investeringer. Etabler den rette driften til produksjon og leveranser for å sikre virksomhetens lønnsomhet. Ha IT- systemer som gjør driften profitabel samt fasiliteter som gjør den effektiv.

Sterk organisasjon

Finn det rette eierskapet og styre, ansett og utvikl de rettemedarbeiderne. Outsource oppgaver gjennom partnerskapmed leverandører og kartleggkjernevirksomhetsprosesser. Få styr på de juridiske emnene i virksomheten.

Salg og kommunikasjon

Bruk nettverket ditt til å bli introdusert for de rette menneskene. Velg riktigmarkedsføring og organiser en effektiv salgsprosess. Kom i media og på kundenes dagsorden gjennomkommunikasjon og PR. Overhold de verdiene som former virksomhetens og produktenesmerkevare.

Skap etterspørsel

Få den rette forretningsidéen og design den retteproduktporteføljen. Selg produktene til de rettekundesegmentene med den retteforretningsmodellen samtidig som det opprettholdes en sterkmarkedsposisjon.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?

Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.