Finn fokus – Bruk GrowthWheel®

Finn fokus – Bruk GrowthWheel®

Buskerud Næringshage har som hovedmål å skape vekst og utvikling i bedrifter i Midt-Buskerud og Numedal.  En av satsningsområdene til Buskerud Næringshage er forretningsverktøy Growt Wheel®.

Growth Wheel®

Growth Wheel® benyttes av ca 2500 veiledere verden over og i Norge nærmer tallet seg 100. Av disse kan Buskerud Næringshage skilte med hele syv sertifiserte veiledere. Alle målbedrifter i Buskerud Næringshage får hvert år mulighet å få en gjennomgang av med Growth Wheel.

Fokus områder med GrowthWheel®

Growth Wheel® setter fokus og tar opp tema som:

  • Hvor skal du bruke kreftene dine i løpet av de neste ukene eller månedene for å skape progresjon for selskapet?
  • Fins det områder som hittil har blitt forsømt?
  • Fins det områder som trenger arbeid før andre områder kan bli utviklet?

Fokus på Drift

Få en oversikt over din drift. Bruker din bedrift riktig økonomisk praksis og har er bedriften tilstrekkelig finansiert til å foreta investeringer? Områder vi går gjennom er Økonomi, produksjon, IT og utstyr.

Har du en solid organisasjon?

Har din bedrift det rette eierskapet og styre? Hva med de ansett og HMS? Vi kan bistå med å kartlegge nye partnerskap eller prosesser som vil være viktig for bedriften din.

Salg og kommunikasjon

Har din bedrift en effektiv salgsprosess? Jobber din bedrift strukturert med Sosiale medier, PR og design? Ved å se på helheten av arbeidet vil en se om det er områder en bør fokusere mer på for å øke salg og får en bedre relasjon til kundene.

Skap etterspørsel

Har dere et produkt kunden ønsker? Hva forretningsmodell er grunnlaget for deres drift? Ved å jobbe med kundebehov og produkt vil en kunne tilby et enda sterke produkt til kundene og etterspørselen vil øke.

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?

Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.