Folkemøte på Rødberg

Du kan påvirke framtida i Nore og Uvdal! Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage inviterer til folkemøte på Rødberg Hotell 6. mars kl. 18.00-21.00.

Hvor attraktivt er det å bo, drive næring eller oppholde seg i Nore og Uvdal? Og hva skal til for å få et mer attraktivt samfunn?

Til drøfting

Hva blir viktig framover? Hvilke innspill blir viktig å ta med seg videre inn i Kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan drive medvirkning i planprosessen?

Velkommen

Nore og Uvdal Kommune innleder med informasjon om planprosessen med Kommuneplanens samfunnsdel.

Hovedinnleder

Knut Vareide fra Telemarksforskning:

Nore og Uvdal Kommune – sett fra et regionalt ståsted

Vi åpner for en god debatt, som vil danne et godt grunnlag i medvirkningen til Kommuneplanens samfunnsdel.

Arrangeres av: Nore og Uvdal Kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage.