Går du med en drøm om å starte for deg selv?

Kanskje du ser muligheter for en bedrift der du bor?

Mange synes det er vanskelig å sette seg inn i alle aspekter av dette med oppstart og det er mye man må tenke på. Her kan Springande byrjing hjelpe. Vi vil følge deg opp gjennom hele prosessen (budsjetter, finansiering, etablering, osv), hjelpe med offentlige etater og gi deg kurs som gir deg en «running» start på din bedrift.


Hallingdal Etablerersenter, Buskerud Næringshage, Hemsedal kommune og NAV er med som prosjekteiere i «Unge som ressurs for gründere i fjellregionen», omdøpt «Springande byrjing.» Prosjektet vil gi unge spirer som deltar oppfølging i inntil 1 år, basert på en tredelt læringsplan.

1. Praktisk arbeid: ute i «fadderbedrift» bedrift tett på ledelsen, for å identifisere flaskehalser, forstå utfordringer med drift av eget selskap, samt motivasjon ved å se hvordan utfordringer blir løst i praksis.

2. Kurs: der du får opplæring i økonomi, styring og regelverk som er viktig ved etablering, samt fallgruver. Dette gjennom kurs og samlinger i regi av Hallingdal etablerersenter eller Buskerud næringshage.

3. Egenarbeid: Den tredje delen vil bestå av egenarbeid mot etablering, det kan innebære å jobbe med markedsundersøkelser, etablering av selskap, nettverksbygging og samlinger med andre unge spirer i akkurat samme situasjonen.
Med gode forberedelser i oppstartsfasen har vi tro på at mulighetene for at du lykkes med eget selskap øker betraktelig. Ta kontakt med prosjektleder Lars Haugerud for å se hvordan Springande byrjing kan hjelpe nettopp deg med å realisere drømmen om å være egen sjef!

E-post: Lars@nhage.com

Tlf: 92642229

Web: www.facebook.com/springandebyrjing