Høsten 2019 – Innovasjon i praksis med Sjur Dagestad

HAR DU ØNSKE OM Å SKAPE INNOVASJON OG UTVIKLING I DIN VIRKSOMHET?

Innovasjon i praksis med Sjur Dagestad går over 4 måneder. Du får lære metodikk, teste ut i praksis, kjøre ditt eget prosjekt og får tilbakemeldinger av profesjonelle og erfarne veiledere. Nå har du sjansen til å jobbe med det viktige utviklingsarbeidet – det som ofte blir utsatt «til vi har tid»…

Innovasjon i praksis (med Sjur Dagestad)

  • Fire faglige samlinger og en «finaledag» ledet av Sjur Dagestad og Innoco
  • Lære en metode og nyttige verktøy for å jobbe med innovasjon i egen virksomhet
  • En god arena for å bygge eget team
  • Jobbe med eget innovasjonsprosjekt under kyndig veiledning
  • To morsomme og informative fagbøker om innovasjon
  • Et unikt nettverk av virksomheter i regionen som setter innovasjon på agendaen

Pris:
20 000,- + mva per prosjekt
+ Overnatting og mat på samlingene

Midt-Buskerud:

1. samling – 11.-12. september – Tyrifjord hotell, Vikersund

2. samling – 23.-24. oktober – Noreheim, Krødsherad

3. samling – 19.-20. november – Norefjell Ski og Spa, Krødsherad

4. samling – 5.-6. desember – Ringnes Gård, Krødsherad

5. samling – 9. januar – sted kommer

 

Numedal:

1.samling – 15-16. oktober – Vasstulan 1100, Uvdal

2. samling – 12.-13.november – Lampeland Hotell

3. samling – 3.-4. desember – Vasstuland 1100, Uvdal

4. samling – 7-8. januar 2020 – Lampeland Hotell

5. samling – 4. februar 2020 – sted kommer

 

KRAV TIL VIRKSOMHETER SOM DELTAR:

  • Sette av tid til å være med på alle samlinger + noe til arbeid mellom samlingene
  • Minst to personer må delta i prosjektet
  • Ha ønske om å skape innovasjon og utvikling i virksomheten

LES MER HER:https://innovasjonskraft.no/innovasjon-i-praksis-hosten-2019-med-sjur-dagestad/