Innovasjonskraft

Utvikling, fornyelse og innovasjon. Fokus på dette er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes.

Les mer her: www.innovasjonskraft.no

«Innovasjonskraft» er et prosjekt som skal arrangere en rekke inspirasjonskvelder, kurs og programmer i Midt-Buskerud og Numedal de neste to årene. Prosjektet er et samarbeid mellom næringslivet og kommunene – og skal inspirere til nytenkning og utvikling. Innovasjonskraft ønsker spesielt at små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor skal utvikle sin evne til å møte en endret konkurransesituasjon i dag og i fremtiden – rett og slett skape innovasjonskraft!

 

Hvorfor Innovasjonskraft?

• Nettverk
• Inspirasjon
• Bedre samarbeid
• Styrket økonomi
• Nye tanker
• Styrket innovasjonseven
• Samspill
• Kunnskap