Innovasjonskraft 2019

Nærmere 50 personer møtte opp på lanseringen av Innovasjonskraft 2019. Lanseringen ble holdt på låven hos Bente og Dagfinn Holm på Simostranda hvor Sjur Dagestad presenterte et forrykende foredrag om innovasjon i praksis. Han er professor i innovasjon, men også en praktiker som skrur vetaranbiler, samler på filmframvisere og dyrker kjøkkenhage ved å hente 20 trillebårlass med tang fra havet som blandes med skogsjord og gir en eksplosiv vekst. Han elsker å teste løsninger på de ulike behovene som avdekkes hos virksomheter og kunder.

Hallingdal og Ringerike har god erfaring med dette programmet da de har arrangert flere runder med gode resultater. Simostranda som møteplass var nøye valgt for å få samlet både moinger og Sigdølinger, og det lyktes bra. Så må man være i Krødsherad neste gang. Mange av de store og viktige virksomhetene var tilstede – både fra Modum og Sigdal, men også de litt mindre virksomhetene møtte opp. Politikere og folk fra administrasjonen var også tilstede. Programmet er også godt forankret i Krødsherad, og aktører som Norefjell Destinasjon vil ta opp temaet på neste medlemsmøte.

Norge trenger bedrifter som har innovasjonsevne og vil tilpasse seg de stadige endringene.
Private og offentlige virksomheter samarbeider både i Midt Buskerud og Numedal om et felles innovasjonsprogram. Målet er å få private- og offentlig virksomheter til å ta tak i sine egne utfordringer å gjøre noe med det. Virksomhetene oppfordres til å få med seg flere fra hver bedrift for å skape et bredt engasjement og gjøre det mulig å få til en god innovasjonskultur i virksomheten.

Kristian Vidvei fra Eggedal deltar nå for andre gang med bedriften Ålhytta på Innovasjonsløft i Hallingdal, og sjøl om han var vanskelig å overbevise om å bli med, så er han begeistret for den nytten programmet har gitt ham og hans ansatte. Han oppsummerte kvelden med at Ålhytta har lagt inn nye rutiner for Kundereisen og de bruker selve metodikken for innovasjon til daglig i bedriften. «Det der å tenke seg om å finne behovet før man har løsningen – det er nok ikke så dumt…». Mange av oss er litt for utålmodige, og nå har vi lært mer om at der viktig å lytte til markedet og kundene, sa Kristian Vidvei tilslutt.

FAKTA:
Innovasjonskraft er et kompetansehevende program for private og offentlige virksomheter i Midt Buskerud. Buskerud Næringshage samordner satsingen i oppstarten, og samarbeidspartnere i Midt Buskerud er Sigdal Utvikling, Norefjell Destinasjon, Modum Næringsråd, Regionrådet i Midt Buskerud, alle tre kommunene, Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tilsvarende program kjøres også i Numedal. Buskerud Næringshage har så langt tatt ansvaret for å tilrettelegge samlinger, få med seg bedrifter og skaffe finansiering på vegne av alle.