Næringshager virker!

Hvorfor skal det ta mer enn en halvtime å etablere et AS? Eller finne den riktige støtteordningen? Slik – praktisk og resultatorientert – tenker Næringshagene. Det gjør oss til Norges mest fruktbare miljø for å foredle idéer, talenter og prosjekter til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.


Vi gjør det med praktisk hjelp, kompetansebygging og et fellesskap som stimulerer bedriftenes kreativitet og innovasjon. Dessuten tilbyr vi høy kompetanse på sunn, forretningsmessig utvikling.

Den nyeste opptellingen viste 60 næringshager spredd over hele landet med 1.000 bedrifter og 3.000 arbeidsplasser.