Nore Bygg

Månedens bedrift september 2019 

Siden Kåre Gunnar Bergstøl flyttet hjem til Nore og Uvdal i 2012 og gikk inn i driften av Nore Bygg, har de bare vokst og vokst. Fra sju ansatte og en omsetning på rundt sju millioner, har de gått via en omstilling til fem år på rad med omsetningsrekord! De er kåret til Gasellebedrift og i år lander omsetningen antakelig på rundt 23 millioner, med en solid pluss på bunnlinja.

Familien Bergstøl til tjeneste!
Nore Bygg er eid av Kåre Gunnar Bergstøl, far Tore og onkel Kjell. De har organiserte med et holdingselskap som eier hele Nore Bygg og 50 % i Nore Fjelldrift. På samme næringsområde i Nore og trygt innenfor familien Bergstøl finner vi også Bergstøl pukkverk og sandtak som har holdt det gående i snart 70 år. Det eies av Tore og Kjell sammen med den tredje broren Bjarne, og Kåre Gunnars tre søskenbarn. Disse er også hovedeiere i Numedal Betong som nettopp har oppført ny betongfabrikk på samme næringsområde. Et næringsområde som forøvrig tilhører gården til Kåre Gunnar Bergstøl.

Ekstremt allsidig
– Vi driver med alt innen bygg, sier Kåre Gunnar Bergstøl med et smil. Mannen som på papiret er prosjektleder, men som i praksis utøver daglig drift av Nore Bygg oppsummerer litt av spennvidden i prosjekter som bedriften har vært involvert i nylig: Det er både bolighus, hytter og kommunale bygg. – Vi har rammeavtaler med både Statkraft, Skagerrak, Glitre og Nore og Uvdal kommune. Det innebærer at vi gjør alt fra innstøping av rør langt inne i fjellet til bytting av kjøkken i ei utleiehytte!  De siste månedene har de levert ny barnehage på Norefjord og nytt uteområde på Rødberg skole, og i skrivende stund bygger de enebolig på Kongsberg og et stort nytt fjøs i hjemkommunen. – Bygg er bygg, veit du. Stort sett leier vi inn prosjekteringskompetanse, og så lenge vi har gode samarbeidspartnere som leverer godt prosjekterte bygg – så kan vi i prinsippet bygge hva som helst!

Armering til sugerøret ved Pålsbu kraftverk

Betongeksperter
Nore Bygg var tidligere i stor grad et reint betongfirma. – Vi er gode på plass-støpt betong, altså forskaling, armering og slikt. Nore Bygg har hatt en rekke oppdrag med blant annet støping av damanlegg for de store kraftselskapene. – Det er innen betongarbeid vi skiller oss ut med særegen kompetanse, kanskje spesielt fordi vi har spesiell godkjenning for store konstruksjoner som bruer og damanlegg. – For få år siden leverte vi ny bru på E6 ved Biri, og det er det ikke så mange selskap på vår størrelse som driver med! I år har de forsterket sitt eget fortrinn ved at Numedal Betong har åpnet et helt nytt produksjonsanlegg. – På den nye fabrikken har vi et eget betonglaboratorium, og det er klart det gir oss et stort forsprang. – Da kan vi ha spisskompetanse og kontroll på kvaliteten i alle ledd av leveransen.

Trenger alltid flinke folk
I «Bergstøl- konsernet» har de organisert seg slik at de har alle sine ansatte i Nore Bygg, og at disse leies ut til de øvrige selskapene i konsernet. Siden vi skilte ut det meste av graving og maskinvirksomhet i det separate selskapet Nore Fjelldrift, har de fått fire egne ansatte. I hovedselskapet Nore Bygg er det 16 faste fulltidsstillinger i tillegg til to skoleelever på utplassering, en fra NAV på arbeidspraksis og en del innleide. Og Kåre Gunnar Bergstøl er veldig opptatt av rekruttering av fagfolk: – Vi har hatt flere lærlinger, men i fjor var det bare to elever som gikk ut av tømrerlinja på Numedal videregående, så da klarte vi ikke å kapre noen, men jeg håper vi skal klare det til våren!

Status: Utsolgt!
– Som mange andre i vår bransje har vi stor oppdragsmengde, og i lange perioder kunne vi hatt flere ansatte. – Å hente folk fra det åpne markedet er veldig vanskelig – men vi har hatt griseflaks og ved hjelp av litt tilfeldigheter fått ansatt en dyktig ingeniør som kom flyttende hit. Og det kompliserer selvsagt hverdagen at vi lokalt «stjeler» arbeidskraft fra hverandre, når vi egentlig har behov for å samarbeide. For Nore Bygg er derfor lærlinger en viktig strategi for å rekruttere gode folk, men lærlinger har vært en knapp ressurs i mange år.

Sammen for tømrerlinja
I det siste har det vært bare et par tømrere som har gått ut av Numedal videregående for å starte som lærlinger årlig. – Det er alt for lite, og det har vært helt avgjørende å få gjort noe med omdømmet til den utdanninga. Og nå har ting begynt å skje. – Skolen har fått inn nye lærerkrefter som har erfaring fra bransjen lokalt som virkelig jobber for å få resultater. Når nå Rollag Næringsforening og Nore og Uvdal Næringsselskap sammen med Næringshagen satser på å få til bedre samarbeid mellom skolen og næringa så er vi mange som drar i samme retning, og det gir resultater. – Nå i høst startet 14 elever på vg1 – det er full klasse – og det må være første gang på kanskje 20 år. Veldig gøy!

Heller 300 millioner enn 1 milliard!
Kåre Gunnar Bergstøl ser store muligheter framover. Statkraft har nylig vedtatt å renovere kraftstasjonen på Rødberg for ca 300 millioner i stedet for å bygge ny, noe som ville medført en investering på rundt en milliard.  – En totalentreprise av en sånn størrelse ville ganske sikkert havnet hos leverandører utenfor bygda, mens en investering på 300 millioner i løpet av noen år kan gi store ringvirkninger for det lokale næringslivet! – Her kan det bli mange «småjobber» for både oss og andre lokale bygg- og entreprenørfirmaer!

Fersk målbedrift – klart utbytte
– Vi har ikke vært målbedrift så lenge, men helt konkret har Næringshagen hjulpet oss med å finne finansiering av den nye betongfabrikken som vi åpna i vår. For tida jobber vi, med hjelp av Næringshagen, med å få på plass finansiering til et nytt industribygg som skal huse både Nore Bygg og Nore Fjelldrift, og som skal oppføres ved siden av betongfabrikken.