Opplevelseskurs i Sigdal med Pål K. Medhus

Opplevelseskurset – en grunnstein i all reiselivsutvikling

Velkommen til Haglebu Fjellstue 26. – 27. april 2018

Lær en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

Kurset begynner kl. 11.00 den 26. april og avsluttes kl. 14.00 den 27. april (alle deltakere har mulighet for 1 times oppfølging med kursholder etter dette). Kurset er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift.

Opplevelsespioner Pål K. Medhus er inspirator og kursholder, sammen med en annen håndplukket ekspert.

Onsdag 9. mai kl. 09.00 – 17.00 blir det oppfølgingsdag.

I 2018 arrangerer vi i alt fire slike samlinger med Opplevelseskurs. Samlingene er helt uavhengig av hverandre, og deltakerne er med på ett kurs (lunsj til lunsj) samt en oppfølgingsdag. Se de øvrige kursdatoene og -stedene nederst i dette innlegget.

Kurset fokuserer på

  • En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien, og tips & triks til utviklingsarbeid.
  • En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling.
  • Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?
  • 8 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift.

Se www.opplevelseskurset.no for mer informasjon.

Priser for mat og overnatting samt kursavgift

Mat og overnatting: 1990,- kr per pers (betales av deltakerne direkte til Haglebu Fjellstue).
Kun mat: 1190,- kr per pers (betales av deltakerne direkte til Haglebu Fjellstue).
Kursavgift for målbedrifter: 500,- kr per pers.
Kursavgift for andre: 900,- kr per pers.

Klikk på linken under for å melde deg på

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5174783&sid=NDEzvu8xyO

Frist: 20. april.

Førstemann til mølla – maks. 15 deltakere!

Har du ikke mulighet til å delta denne gangen? Tilsvarende kurs arrangeres følgende steder i 2018:

  • Nore og Uvdal 29. – 30. mai med oppfølgingsdag 13. juni
  • Krødsherad 5. – 6. september med oppfølgingsdag 19. september
  • Veggli/Lampeland 20. – 21. september med oppfølgingsdag 3. oktober

Opplevelseskurset tilbys av Innovasjon Norge, i samarbeid med Høve Støtt as. Igangsetting og fasilitering av kurset er tilrettelagt av Buskerud Næringshage.

Opplevelseskurs i Sigdal 26. – 27. april 2018 (invitasjon i PDF)