Samfunnsentreprenørprisen 2013

SIVA skal dele ut Samfunnsentreprenørprisen 2013. Har du tips til hvem som bør motta prisen, kan du henvende deg til Ragnhild Hjelmeland (ragnhild.hjelmeland@siva.no) innen 8. februar. Her er litt informasjon om bakgrunnen for prisen:

Samfunnsentreprenørprisen 2013

Bjørnar Skjevik mottok Samfunnsentreprenørprisen i 2012. Liv Signe Navarsete delte ut prisen.

SIVA har ansvar for utvikling av verdiskapingsmiljø, dette krever også at lokalsamfunnene er synlige og attraktive, og at det finnes noen som har evne, innsatsvilje, kunnskap og autoritet til å skape samhandlinger mellom mange aktører. Vi kaller gjerne de som framtrer slik for samfunnsentreprenører. Plattformen de har for å drive slikt arbeide kan være lokalpolitikk, ordførere, rådmenn etc, eller gründervirksomhet og bedriftsledelse, og noen ganger kun i egenskap av privatperson. Vi legger vekt på hva samfunnsentreprenørens innsats betyr for næringsutviklingen i lokalsamfunnet og i regionen, forsåvidt også for norsk næringsutvikling.

SIVA tildelte Samfunnsentreprenørprisen første gang på SIVA-nett 2010 og prisen gikk til Ommund Heggheim. I 2011 gikk prisen til Trond Hagerup og det var Bjørnar Skjevik som fikk prisen i 2012.

Det er SIVAs styre som tar beslutningen om hvem som utpekes som vinner.

Prisen består av et synlig diplom og grafisk kunst, og et beløp på kroner 100 000,-.

I god samfunnsentreprenørånd skal vinneren selv bestemme og bekjentgjøre hvordan prisen skal brukes. Vinneren kan f. eks. gi beløpet til ulike felles samhandlingstiltak i sitt lokalsamfunn eller region til næringsutviklingsprosjekter, kompetanseutvikling, forbedret attraktivitet, eller frivillig arbeid.