Buskerud Næringshage og Numedal Næringshage slås sammen

Buskerud Næringshage og Numedal Næringshage slås sammen til ett selskap og opprettholder navnet Buskerud Næringshage.

BuskerudNHLogo-stående[1]

Dette betyr et bedre og bredere tilbud for alle bedrifter i regionen. Det betyr også flere ressurser som kan bistå i utviklingsarbeid for bedriftene. Oppsummert så innehar selskapet følgende kompetanse:

 • Ressursforvaltning
 • Økonomi – bedriftsøkonomi, ressursøkonomi
 • Landbruksrådgivning, veivalg og driftsplanlegging
 • Salg og Markedsføring
 • Strategiutvikling
 • Reiseliv
 • Hotell- og restaurantdrift
 • Operativ kontorfunksjoner
 • Endringsprosesser
 • Vertskap
 • Grafiske tjenester – nettsider, profilering med mer
 • Bemanning – rekrutteringsprosess

Sammenslåingen er operativ fra 1.januar 2015, og daglig leder i selskapet er Kristinn Hegg (daglig leder i Buskerud Næringshage).

Buskerud Næringshage vil være lokalisert på samme steder som i dag. Næringshagen vil være tilgjengelig i følgende regioner og kommuner;
– Numedal; Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg med kontaktperson; Gro Irene Svendsen,
tlf. 92261233 – epost groirene@nusba.no frem til Urda Ljøterud er tilbake fra fødselspermisjon andre halvår 2015.
– Midt-Buskerud; Sigdal, Krødsherad og Modum med kontaktperson; Kristinn Hegg,
tlf. 41472022 – epost kristinn@nhage.com

pressemelding