Presentasjoner fra Svensson Nøkleby om GDPR og Forskningsrådet om SkatteFUNN

Her kan du se presentasjonen som Svensson Nøkleby holdt om GDPR på frokostmøte på Rødberg 24. april: Presentasjon fra Svensson Nøkleby (PDF).

Her kan du se presentasjonen som Trine Steen fra Forskningsrådet holdt om SkatteFUNN: SkatteFUNN Rødberg