Utviklet app – ble Årets Gründer i Buskerud

«Hold» får Buskerud fylkeskommunes gründerpris på 50.000 kr. Gründerne har utviklet en app som belønner studenter for å ikke bruke mobilen når de er på skolen.

I juryen for Årets Gründer satt Gro Moen (etablererveileder i Buskerud Næringshage) sammen med Anniken Fægri Damm-Larsen (direktør Innovasjon Norge – Buskerud, Vestfold og Telemark) og Henning Thorsen (daglig leder i Termowood og seriegründer).

Det var en stolt prisvinner som onsdag 14. februar mottok heder og ære for sitt arbeid. Les mer om den spennende og nyttige appen her: holdstudent.com

Buskerud fylkeskommune delte ut priser og stipender til i alt 17 personer. Blant annet ble Ida Rebecca Heggeli fra Modum Årets lærling i Buskerud. Les mer om prisutdelingen her: bfk.no

Prisvinner Vinothan Vinayagamoorthy og Gro Moen fra Buskerud Næringshage.