Kompetanseforum SMB inviterer til kurs.

 • 1 av 3 fravær skyldes rus – hvordan er det hos dere?
 • Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær og uførepensjonering – kjenner du denne problemstillingen?
 • Tar du den vanskelige samtalen?

Ofte kommer vi for sent inn i prosessene – hvordan kan vi komme i tide?

 

Kursholdere: Tor-Anker Torgersen og Eivind H. Kjerstad fra stiftelsen TurnPoint og Glenn Ringdal, senior HMS-rådgiver / klinisk sosionom / familieterapeut.

Kurset varer fra kl. 18.00 – 21.00.

woman-1006102_1280

Innhold

Et kurs med hovedtemaene rus, psykisk helse og kommunikasjon.

• System og individtilnærming – arbeid og psykisk helse
• Psykiske helseproblemer og konsekvenser
• Deg i samtalen
• Fasene i samtalene med praktiske grep

Rusproblematikk er blant de vanskeligste temaer på en arbeidsplass. Arbeidstakerne er redde for konsekvenser og lederne utsetter ofte samtalen til det har gått for langt. TurnPoint gir veiledning og hjelp til å håndtere dette på best mulig måte. Slik kan du unngå konsekvenser som høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø, dårlig kunderelasjon og i ytterste konsekvens å miste en verdifull arbeidstaker.

Påmelding

Bindende påmelding til post@kompetanseforumsmb.no innen 24. november 2015.

Kursavgift

400 kr per person for medlemmer av Modum Næringsråd og målbedrifter hos Buskerud Næringshage. 800 kr per person for andre. Kursavgiften faktureres i etterkant av kurset.

Velkommen til kurs!


 

Om Kompetanseforum SMB

Kompetanseforum SMB er et samarbeid mellom Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage. Vi skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter som formidler kompetanse til små og mellomstore bedrifter i Midt-Buskerud.

Kursprogrammene egner seg for daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med det lokale næringslivet i Modum, Sigdal og Krødsherad for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang.

Kontakt

E-post: post@kompetanseforumsmb.no
Tlf: Kristinn Hegg, daglig leder Buskerud Næringshage: 414 72 022.
Bjørn Larsen, daglig leder Modum Næringsråd: 916 80 770.

Følg Kompetanseforum SMB på facebook.

logo_kompetanseforum

Sammen med Nore og Uvdal Næringsselskap ønsker vi å sette fokus på hvordan hver enkelt grunneier, håndverker, handelsbedrift og øvrig næringsliv kan jobbe for at våre fritidsboere vil bruke enda mer av det totale forbruket på hytta i bygda! I den forbindelse planlegger vi et lunsj til lunsj/ettermiddag seminar i november som skal fungere som et «kick-off» for de som ønsker å være med og jobbe med dette fokuset.

 

hytteseminar_teaser

 

Prosjektet er initiert av Buskerud Næringshage og det er Nore og Uvdal Næringsselskap som har prosjektledelsen. Det ble i 2014 gjort et forstudie av Næringshagene i øvre Buskerud, og vi har fått midler fra Buskerud Fylkeskommune til å fortsette dette i et forprosjekt.

Målet er at vi suksessivt skal jobbe med dette ved å arrangere seminarer som gir felles kompetanseløft, samtidig som det er muligheter for hver enkelt bedrift å gå inn i eget utviklingsløp dersom man ønsker det. Men ingenting er satt – her skal vi forme et opplegg som fungerer for næringslivet selv.

Program 19. november med konferansier for dagen Pål Medhus

12:00 – 13:00 Registrering og lunsj

13:00 – 13:30 Velkommen til Seminar – Hvorfor er vi her? Oppsummering av hyttebrukerundersøkelser i området og potensialene som ligger her v/Pål Medhus

13:30 – 14:30 Foredrag 1: Hilde Bergebakken, Røros Destinasjon «Hva kan vi lære av Røros?»

14:45 – 15:45 Foredrag 2: Lisbeth Larsen, «Salg er mer enn en vakker tomt»

15:45 – 16:00 En liten kaffepause

16:00 – 17:00 Oppsummering dag 1: Hvordan kan vi snu dette til å gjelde for vårt område? v/Pål Medhus

19:00 Vi møtes til middag og hyggelig sammenkomst

Program 20. november

09:00 – 10:00 Foredrag 3: VRI-prosjektet i Hemsedal har gitt resultater – hvordan kan andre dra nytte av dette? Jan Velvin fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold setter oss inn i prosjektet

10:00 – 12:30 Workshop – valgfri deltakelse på disse tre temaene:

1. Messesalg – ikke for pingler 🙂 v/Björn Malmström

• Om dekorasjon i forhold til å få oppmerksomhet
• Hvordan selge produktene?

2. Eiendomssalg – generelt påfyll – v/Tommy Kleven, engasjert megler av blant annet Fjellsnaret i Uvdal

• Relasjonssalg
• Metodikk
• Profesjonalitet

3. Hvordan bli foretrukket lokal leverandør/handelssted? V/Vidar Solli (Hytteeier i øvre Buskerud)

• Hvem er nå denne fritidsboeren?
• Hvilke tilbud?
• Hvilken service?
• Hvilken pris?
• Hva er viktigst?

12:30 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:00 Oppsummering dag 2 og vel hjem

Pris og påmelding

PRIS: Du betaler kun for opphold og mat. Resten er dekket gjennom prosjektmidlene. Velg en av følgende pakker:

Konferansepakke 1: Deltakelse på seminar inkl. overnatting og alle måltider. Kr 1.970,- (tillegg for enkeltrom er kr. 225,-).

Konferansepakke 2: Deltakelse på seminar inkl. lunsj begge dager og middag 19.11, men uten overnatting. Kr. 1.595,-.

Konferansepakke 3: Deltakelse på seminar inkl. lunsj begge dager men uten overnatting og middag. Kr. 1.050,-.

BINDENDE PÅMELDING innen 15.oktober. Følg linken: https://response.questback.com/noreoguvdalnringsselskapsa/seminarnovember/

SPØRSMÅL TIL SEMINARET? groirene@nusba.no eller tlf. 92261233

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i markedsføring og merkevarebygging er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Opprinnelse og utvikling
 • Fremgangsmåte
 • Planlegging og fremdrift

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har lang erfaring med markedsføring og markedsføringsteorier. Han har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 16. november til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

Etablererkontorene i Buskerud og Kongsberg Næringsforum ønsker velkommen til påfyll og inspirasjon. Konferansen er gratis.

grunderkonf

Program

Møteleder Håvard Fossbakken, daglig leder, Kongsbergregionen.

09.10: Registrering, kaffe/te, frukt og mingling
10.00: Velkommen
10.15: Fire gründere om sine «reiser»:

 • Tom Rune Stepien, daglig leder, Villa Teknikk AS
 • Olav Eggum, seriegründer, Fanbooster AS
 • Vidar Solli, seriegründer, Kongsberg Innovasjon AS
 • Lars-Jørgen Berge Larssen, daglig leder, Kunnandi AS

11.15: Lunsj i KRONA
12.15: Kulturinnslag
12.30: Kathrine Kofstad, seniorrådgiver Innovasjon Norge
12.45: Kjetil Kristoffersen, idémaker, gründer, motivator og selger
13.45: Veien videre
14.00: Mingling
15.00: God tur hjem

Velkommen!

Etablererkontorene, Kongsberg Næringsforum, samarbeidspartnerne, foredragsholderne og virksomheter som NAV, Pan Innovasjon og Driv Inkubator har egne møteplasser for gründere under konferansen. Bruk mingletiden godt! Søk nettverk med andre gründere!

Påmelding

Påmelding innen 10. nov. Klikk på denne linken for å melde deg på.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med: halvor@grene.org

To av våre foredragsholdere

kjetilkrostoffersenKjetil Kristoffersen, Publicom forlag

Kjetil er motivator og selger. Gjennom sitt foredrag viser han den energien han mener må til for å lykkes. Den tidligere fotballtreneren for Eik Tønsberg og Ørn Horten serverer et annerledes foredrag, et foredrag som handler om hvordan veien blir til mens man går. Han sparer ikke på noe. Kjetil forteller ærlig om både opp- og nedturer, og om hvordan man må våge å tenke
litt annerledes.

 

 

kathrinekofstadKathrine Kofstad, seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i regnskapsforståelse er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Vi ser på et tidlig regnskap og et regnskap når selskapet har vokst.
 • Bruk av regnskap som verktøy for å utvikle bedriften.
 • Noen huskeregler.

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 2. november til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Vi ser på et tidlig regnskap og et regnskap når selskapet har vokst.
 • Bruk av regnskap som verktøy for å utvikle bedriften.
 • Noen huskeregler.

Påmelding

Innen 6. november til kristinn@nhage.com eller tlf. 414 72 022

Kursavgift

400,- kr for målbedrifter / 800,- kr for andre

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i regnskapsføring er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Hvordan er et regnskap bygget opp?
 • Hvordan lage mitt eget regnskap i Excel?
 • Hvordan overføre Næringsoppgaven til selvangivelsen?

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 28. oktober til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

 

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Kurset i markedsføring er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

Markedsføring

Vi ser nærmere på de ulike arbeidsoppgavene i markedsføringsprosessen og relasjonen mellom dem. Til dette bruker vi markedsføringshjulet for å illustrere arbeidsoppgavene fra idé til marked.

Markedsføringsplan

Vi ser på hvordan en detaljert plan kan brukes som et viktig verktøy for at du skal lykkes med din markedsføring.

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har lang erfaring med markedsføring og markedsføringsteorier. Han har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

Markedsføring

Vi ser nærmere på de ulike arbeidsoppgavene i markedsføringsprosessen og relasjonen mellom dem. Til dette bruker vi markedsføringshjulet for å illustrere arbeidsoppgavene fra idé til marked.

Markedsføringsplan

Vi ser på hvordan en detaljert plan kan brukes som et viktig verktøy for at du skal lykkes med din markedsføring.

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har lang erfaring med markedsføring og markedsføringsteorier. Han har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding til kristinn@nhage.com eller tlf. 414 72 022.

Kursavgift

400,- kr for målbedrifter / 800 kr for andre.

Buskerud Næringshage har, i samarbeid med Sigdal Industriforening og Sigdal kommune, gleden av å invitere til nytt frokostmøte for næringsaktører. Vi håper at det lokale næringslivet vil benytte denne sjansen til å lære mer om markedsføring på nett og netthandel.

For at foredraget skal bli enda bedre og ha mer spisset innhold, er det ønskelig at deltakere i forkant av møtet bruker et par minutter på å svare på noen spørsmål. Følg linken: http://goo.gl/forms/WPNYKBxZir

Program

07.30-08.00:

Frokost.

08.00-09.30:

Nickolass Jensen fra Nettpilot presenterer muligheter og fallgruver knyttet til netthandel og markedsføring på nett. Nickolass har bygget nettsteder siden 2001, har jobbet med Google Adwords siden 2006, er Country manager for Analytics SEO, et britisk selskap som leverer en tjeneste som hjelper med søkemotoroptimalisering av nettsteder, og hans
selskap leverer webløsninger og nettbutikker bygget med WordPress.

09.30-10.00:

Presentasjon av lokal bedrift: AlpkkaOpplevelser v/Bente Buxrud.

Påmelding

Innen 13. oktober til kristinn@nhage.com eller tlf. 414 72 022.

Velkommen!