Går du med tanker om å starte egen bedrift? Vi tilbyr høsten 2015 en rekke kurs som omhandler de ulike temaene du som etablerer kan trenge å vite mer om. Dette kurset er ett av disse kursene som egner seg for deg som etablerer.

Kurset varer i tre timer og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Forbrukernes individuelle behov og kjøpsvaner.
  • Hvordan tilfredsstille dem?
  • Forslag til bruk av verktøy.
 • Bedrifts- og institusjonsmarkeder.
  • Hva er forskjellen?
  • Salgsorganisering og aktiviteter.
  • Forslag til bruk av verktøy.

Kursholder

Kurset blir ledet av Roar Arnesen som har jobbet i store norske og internasjonale konsern og som gründer. Karrieren avsluttes som seniorrådgiver og foreleser.

Påmelding

Påmelding innen 7. oktober til gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366. Kurset er gratis for etablerere.

Kompetanseforum SMB ønsker velkommen til kurs!

Kursholdere: Stine Warloff Ødegaard (Manpower), Kari Kimmerud Larsen (Manpower) og Øyvind Ruud (Experis). Stine Warloff Ødegaard, Kari Kimmerud Larsen og Øyvind Ruud har til sammen rundt 40 års erfaring innen rekrutteringsfaget.

Kurset finner sted tirsdag 13. oktober kl. 18.00 – 21.00 i SpareBank 1 sine lokaler i Vikersund.

Agenda

 • Rekruttering – hvordan lykkes? Hva er kritisk?
  • Eksterne og interne prosesser
  • Hva er ditt behov?
 • Hva har du av kompetanse i din bedrift og hva trenger du påfyll av?
 • Annonsering – annonsen som markedsføring
 • Tester – personlighet og evnetester
 • Strukturert intervju
 • Referansesjekk
 • Rekruttering av ledere og fagspesialister
 • Fallgruver, råd og vink
 • Tidsbruk/kostnad

Påmelding

Bindende påmelding til post@kompetanseforumsmb.no innen 9. oktober 2015.

Kursavgift

400 kr per person for medlemmer av Modum Næringsråd og målbedrifter hos Buskerud Næringshage. 800 kr per person for andre. Kursavgiften faktureres i etterkant av kurset.

Velkommen til kurs!

desk-918425_640

Om Kompetanseforum SMB

Kompetanseforum SMB er et samarbeid mellom Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage. Vi skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter som formidler kompetanse til små og mellomstore bedrifter i Midt-Buskerud.

Kursprogrammene egner seg for daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med det lokale næringslivet i Modum, Sigdal og Krødsherad for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang.

Kontakt

E-post: post@kompetanseforumsmb.no
Tlf: Kristinn Hegg, daglig leder Buskerud Næringshage: 414 72 022.
Bjørn Larsen, daglig leder Modum Næringsråd: 916 80 770.

Vi i Næringshagen ønsker at du skal lykkes! Derfor tilbyr vi deg veiledning, kurs og opppfølging.

1-2-3 Bedriftsetablering er et gratis tretimerskurs (kl. 18.00 – 21.00). Temaene er tilpasset deg som ønsker å finne ut om du skal starte egen bedrift, og for deg som har bestemt deg for å starte, men som trenger en god oversikt over hva som kreves for å det til til.

Vi gir deg en praktisk og god oversikt over hvordan du skal gå frem og hvilke formaliteter som må på plass for å gjøre din idé til virkelighet.

Kursinnhold:

 • Hva kreves for å starte en bedrift?
 • Hva kreves av deg for å starte en bedrift?
 • Selskapsform, personlige rettigheter og risiko
 • Hvor skal du registrere deg?
 • Skatt, økonomi, budsjetter og mva.
 • Støtteordninger
 • Bedriftens navn

Påmelding

Innen 23. september til Gro Moen, gro@nhage.com eller tlf. 414 17 366.

Velkommen!

Eksport gir store muligheter, men innebærer ofte større risiko og andre utfordringer enn salg på hjemmemarkedet. Konsekvensene av en feilsatsing kan bli stor, derfor er kunnskap om internasjonale handelsregler, rammebetingelser og krav viktig for å sikre et lønnsomt salg og minimere risiko. Innovasjon Norge arrangerer kurs 18. – 19. juni 2015. Les mer …

Velkommen til en hyggelig samling på Halvorseth onsdag 10. juni! Det blir servert pizzabuffet med salat, og kaffe etterpå. Karin Solumsmoen vil holde et inspirerende innlegg om motivasjon, engasjement og kommunikasjon på arbeidsplassen. Les mer. Les mer …

SkatteFUNN arrangerer Åpen dag i hele landet våren 2015. Kom og diskuter prosjektet ditt med en saksbehandler! SkatteFUNN kommer til Kongsberg onsdag 20. mai kl. 08.30-13.00.

Foto: Beate Nicoline Andersen/Forskningsrådet

Foto: Beate Nicoline Andersen/Forskningsrådet

Les mer …

Tenk deg et lokale – mange bedrifter – hvor mange forretningsmuligheter får du?

 • Klarer du å presentere deg slik at du får et møte og/eller avtale?
 • Kommer du i kontakt med nye firmaer, eller går du bare til de du kjenner?
 • Blir du stående med telefonen i stedet for å mingle?
 • Har du opplevd at de du ringer ikke ringer deg tilbake?

Lær deg teknikker for profesjonell mingling og møtebooking, hvordan komme i kontakt med firmaer og de kundene du helst vil jobbe med. Les mer …

Om kurset

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle brannvernledere har et kompetansebevis som bekrefter at de har den nødvendige kunnskap som brannvernleder. Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og gjennomfører gjennom Numedal Brannvernservice. Deltakerne vil få kompetansebevis etter endt kursdag.

Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Kurset er fra kl. 08.30-15.00.

Pris

Kr 2250,- per person (inkl. kompetansebevis og bevertning; kaffe, mineralvann, frukt og lunsj).

Bindende påmelding

Til groirene@nusba.no innen 20. april.

Ved avbestilling nærmere én uke før, faktureres hele beløpet.

logo_nhage.png

nusba

Obligatorisk tjenestepensjon

Hvordan kan jeg sikre pensjonen min i mitt foretak? Hva må jeg gjøre og hvordan?

Bedriftsforsikring

Hva burde jeg ha av forsikringer i mitt foretak?

Foredragsholder

Foredragsholder er Johan Woldmo fra Gjensidige.

Påmelding

På e-post til gro@nhage.com eller på tlf. 414 17 366 innen 1. mai.

Gratis deltakelse. Varighet ca. to timer.

Kompetanseforum SMB inviterer til kurs:

Leders handlingsrom ved sykefravær – hva kan jeg gjøre/ikke gjøre?

Kurset passer for ledere/ansatte med personalansvar og omhandler praktiske og juridiske problemstillinger som oppstår ved sykefravær. Kurset varer fra kl. 18.00-21.00.

Kursholder

Johan Ivar Ansnes i Advokatfirmaet Grande, Syvertsen & Co.

Pris

400 kr for medlemmer/målbedrifter, 800 kr for ikke-medlemmer.

Påmelding

Innen 20. april til Bjørn Larsen i Modum Næringsråd: post@modumnaeringsrad.no / 916 80 770 eller Kristinn Hegg i Buskerud Næringshage: kristinn@nhage.com / 414 72 022.

kompetanseforum

Hva er Kompetanseforum?

Buskerud Næringshage og Modum Næringsråd har gått sammen om å etablere Kompetanseforum.

Kompetanse er et av de viktigste områdene å utvikle for næringslivet både nå og i fremtiden.

Buskerud Næringshage og Modum Næringsråd skal støtte og legge til rette for at lokalt næringsliv skal ha gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter. Kompetanseforum skal ha som oppgave å formidle kompetanse til den målgruppen som er mest aktuell – små og mellomstore bedrifter innenfor vårt område. Vi ser dette som et naturlig tiltak å sette i gang for å styrke vårt næringsliv.

Kompetanseforum skal ledes av en styringsgruppe oppnevnt av Næringshagen og Næringsrådet, og skal sørge for både planlegging og gjennomføring av gode aktiviteter. Kursprogrammene skal rette seg mot daglige ledere, ledergrupper, fagpersoner, selvstendig næringsdrivende, etablerere og styrerepresentanter.

Kompetanseforum skal ha tett kontakt med næringslivet for å kartlegge behov og ønsker, og skal også kunne formidle og gjøre tilgjengelig kurs som medlemmer selv arrangerer og ønsker å sette i gang.