Buskerud Næringshage ble etablert i mars 2003, da med navnet Næringshagen i Kunstnerdalen. I 2011 byttet vi navn til Buskerud Næringshage, og ble tatt opp i det nye 10-årige næringshageprogrammet til SIVA. Nå har vi holdt det gående i 10 år, og dette skal feires! Les mer …

Tirsdag 9. april er det igjen frokostmøte i Buskerud Næringshage i Sigdal.

Denne gangen kommer virkemiddelapparatet, representert ved Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Buskerud Fylkeskommune. De vil fortelle om hvilke ordninger som finnes for bedrifter og prosjekter som ønsker å søke om økonomisk støtte.

 • Fra Innovasjon Norge kommer Britt Haraldsen, Ass. direktør i Innovasjon Norge Buskerud Vestfold.
 • Fra Forskningsrådet kommer Trine Steen, Spesialrådgiver Divisjon for Innovasjon.
 • Fra Buskerud Fylkeskommune kommer Randi Haldorsen, Regionkontakt MidtBuskerud.

Vi begynner som vanlig med frokost fra kl. 7.30. Virkemiddelapparatet vil fortelle fra kl. 8.00, og det er også åpent for spørsmål underveis. Vi avslutter kl. 10.00.

Frokostmøtene i Buskerud Næringshage arrangeres i samarbeid med Sigdal Industriforening, Sigdal kommune og Kvinnovasjon.

Påmelding til mari@nhage.com eller tlf. 32 71 23 26.

Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

 

Vi inviterer til årets første frokostmøte onsdag 30. januar kl. 07.30 til 09.30. Tema denne gangen er samarbeid om arbeidskraft og oppdrag.

Program:
07.30: Frokost med lokalproduserte varer.
08.00: Lokal bedrift presenterer seg: Sigdal og Eggedal Turistservice v/daglig leder Elisabeth Braathen Skare. SET er en samarbeidsbedrift for rundt 60 lokale aktører innen service, reiseliv og hyttenæring.
08.20: Atle Janssen, daglig leder i Aurskog Høland Bygdeservice, presenterer en bedrift med 25 mill. i omsetning. Hva har de gjort på veien fra enkelt samarbeid til å bli en stor bedrift? Aurskog Høland Bygdeservice tar på seg oppdrag innen alt fra renhold til graving og ungskogpleie.
09.15: Spørsmål og avrunding.
09.30: Avslutning.

Påmelding til mari@nhage.com eller på tlf. 32 71 23 10 innen 28. januar.

Velkommen til frokostmøte!

Dag 4 av kurset Bonden som bedriftsleder. Kurset arrangeres av prosjektet Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud. Tema som tas opp:

 • Hvordan forstå mitt skatteregnskap.
 • Hva tjener jeg egentlig (driftsregnskap)? Oppbygging av verdier.
 • Hvordan er min økonomiske situasjon? Privatforbruk.
 • Tidspunkt for bytte av maskiner.
 • Hva koster maskinparken?

Foredragsholder: Per Kristian Ormstad, Norges Bondelag.

Kursavgift

Storfekjøtt- og melkeprodusenter (ku og geit): kr 1500,- for hele kurse eller kr 500,- pr. dag, inkl. enkel servering.
Andre: kr 2100,- for hele kurset eller kr 700,- pr. dag, inkl. enkel servering.

Påmelding

Aslak Botten: aslak.botten@lr.no, tlf. 906 52 629.
Gunvor Synnøve Green: gunvor.synnove.green@sigdal.kommune.no, tlf 971 72 621.

Frist: 16. november (skal du delta på enkeltdager, si fra to dager før kursdagen). Kursene går fra kl. 10.30 – 14.30.

Velkommen til åpen Julelunsj hos Buskerud Næringshage tirsdag 11. desember kl. 11.00 – 13.00. Musikalsk innslag ved Tønni Marie Leer.

Les mer …

Dag 3 av kurset Bonden som bedriftsleder. Kurset arrangeres av prosjektet Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud. Tema som tas opp:

 • Driftsplaner, investeringer og kalkyler – hva vil jeg tjene?
 • Likviditetsbudsjett – klarer jeg mine forpliktelser?
 • Kostnadsjakt i den daglige drifta – innsatsfaktorer, arbeidstid grovforkostnader, utnytting av husdyrrom.
 • Egne øvelser.

Foredragsholder: Elisabeth Kluften, Nortura.

Kursavgift

Storfekjøtt- og melkeprodusenter (ku og geit): kr 1500,- for hele kurse eller kr 500,- pr. dag, inkl. enkel servering.
Andre: kr 2100,- for hele kurset eller kr 700,- pr. dag, inkl. enkel servering. Kursene går fra kl. 10.30 – 14.30.

Påmelding

Aslak Botten: aslak.botten@lr.no, tlf. 906 52 629.
Gunvor Synnøve Green: gunvor.synnove.green@sigdal.kommune.no, tlf 971 72 621.

Frist: 16. november (skal du delta på enkeltdager, si fra to dager før kursdagen).

Dag 2 av kurset Bonden som bedriftsleder. Kurset arrangeres av prosjektet Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud. Tema som tas opp:

 • Hva er viktigst; betalingsevne eller pantesikkerhet? Vurdering av dette.
 • Lån eller leasing?
 • Støtteordninger (Innovasjon Norge).
 • Samarbeidsløsninger.
 • Forsikringer.

Foredragsholdere: Lokal bank og Innovasjon Norge.

Kursavgift

Storfekjøtt- og melkeprodusenter (ku og geit): kr 1500,- for hele kurse eller kr 500,- pr. dag, inkl. enkel servering.
Andre: kr 2100,- for hele kurset eller kr 700,- pr. dag, inkl. enkel servering.

Påmelding

Aslak Botten: aslak.botten@lr.no, tlf. 906 52 629.
Gunvor Synnøve Green: gunvor.synnove.green@sigdal.kommune.no, tlf 971 72 621.

Frist: 16. november (skal du delta på enkeltdager, si fra to dager før kursdagen). Kursene går fra kl. 10.30 – 14.30.

Dag 1 av kurset Bonden som bedriftsleder. Kurset arrangeres av prosjektet Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud. Tema som tas opp:

 • Hvilke mål har jeg og de rundt meg? Bedriftslederen, fagpersonen og privatpersonen.
 • Ressurskartlegging – materielle og menneskelige. Nettverk – hvordan utnytte de.
 • Hvilke oppgaver har jeg som bedriftsleder?
 • Planlegging, styring, gjennomføring. Daglig drift (optimalisering) og utviklingsarbeid.
 • Sette av tid til å tenke litt på egen situasjon.

Foredragsholder: Lars Kjuus, Romerike Landbruksrådgivning.

Kursavgift

Storfekjøtt- og melkeprodusenter (ku og geit): kr 1500,- for hele kurse eller kr 500,- pr. dag, inkl. enkel servering.
Andre: kr 2100,- for hele kurset eller kr 700,- pr. dag, inkl. enkel servering.

Påmelding

Aslak Botten: aslak.botten@lr.no, tlf. 906 52 629.
Gunvor Synnøve Green: gunvor.synnove.green@sigdal.kommune.no, tlf 971 72 621.

Frist: 16. november (skal du delta på enkeltdager, si fra to dager før kursdagen). Kursene går fra kl. 10.30 – 14.30.

Buskerud Næringshage har, i samarbeid med Sigdal Industriforening, Sigdal kommune og Kvinnovasjon, gleden av å invitere til nytt frokostmøte for næringsaktører i kommunen.

Program
Kl. 07.30: Frokost med lokalproduserte varer.
Kl. 08.00: Lokal bedrift presenterer seg. Haglebu Fjellstue v/ Morten Olsen.
Kl. 08.20: Odd Arild Midtgard er autorisert regnskapsfører i Regnskapsdata Kongsberg AS. Midtgard forteller hvordan din bedrift kan forberede seg til årsberetningen, hva du kan forvente av din regnskapsfører og hvordan samarbeidet med regnskapsføreren kan bli best mulig.
Kl. 09.30: Avslutning.

Påmelding innen 19. november til mari@nhage.com eller på tlf. 32 71 23 10.

Det var stor interesse for det første kurset den 25. oktober, derfor arrangerer vi et kurs til i uke 44. Kurset egner seg for deg som går med en liten Facebook-side i magen, akkurat har lansert en side og for deg som har kommet et godt stykke på vei. Kursholder er Siril Stegane fra Communicated by Siril. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet:

 • Tone of voice – hvordan ordlegger man seg/»snakker» man i sosiale medier, og hvordan påvirker dette kundegruppen?
 • Hvordan kan man jobbe med, og ikke mot, Facebooks utseende og rammer?
 • Hvordan opptre på en redelig måte i sosiale medier?
 • Lær om Facebooks regler for markedsføring (Promotion Guidelines).
 • Hvilke ressurser trenger man for å opptre i sosiale medier?

Kurset er onsdag 31. oktober fra kl. 18.00 – 21.00, og koster kr 750,- pr deltaker.

Påmelding innen 30. oktober til mari@nhage.com eller på tlf. 32 71 23 10.