Opplevelseskurset – en grunnstein i all reiselivsutvikling

Velkommen til Haglebu Fjellstue 26. – 27. april 2018

Lær en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

Kurset begynner kl. 11.00 den 26. april og avsluttes kl. 14.00 den 27. april (alle deltakere har mulighet for 1 times oppfølging med kursholder etter dette). Kurset er en kombinasjon av forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift.

Opplevelsespioner Pål K. Medhus er inspirator og kursholder, sammen med en annen håndplukket ekspert.

Onsdag 9. mai kl. 09.00 – 17.00 blir det oppfølgingsdag.

I 2018 arrangerer vi i alt fire slike samlinger med Opplevelseskurs. Samlingene er helt uavhengig av hverandre, og deltakerne er med på ett kurs (lunsj til lunsj) samt en oppfølgingsdag. Se de øvrige kursdatoene og -stedene nederst i dette innlegget.

Kurset fokuserer på

 • En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien, og tips & triks til utviklingsarbeid.
 • En grunnleggende innføring i bærekraftig reiselivsutvikling.
 • Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?
 • 8 praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift.

Se www.opplevelseskurset.no for mer informasjon.

Priser for mat og overnatting samt kursavgift

Mat og overnatting: 1990,- kr per pers (betales av deltakerne direkte til Haglebu Fjellstue).
Kun mat: 1190,- kr per pers (betales av deltakerne direkte til Haglebu Fjellstue).
Kursavgift for målbedrifter: 500,- kr per pers.
Kursavgift for andre: 900,- kr per pers.

Klikk på linken under for å melde deg på

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5174783&sid=NDEzvu8xyO

Frist: 20. april.

Har du ikke mulighet til å delta denne gangen? Tilsvarende kurs arrangeres følgende steder i 2018:

 • Nore og Uvdal 30. – 31. mai med oppfølgingsdag 13. juni
 • Krødsherad 5. – 6. september med oppfølgingsdag 19. september
 • Veggli/Lampeland 20. – 21. september med oppfølgingsdag 3. oktober

Opplevelseskurset tilbys av Innovasjon Norge, i samarbeid med Høve Støtt as. Igangsetting og fasilitering av kurset er tilrettelagt av Buskerud Næringshage.

Opplevelseskurs i Sigdal 26. – 27. april 2018 (invitasjon i PDF)

Velkommen til frokostmøte på Rødberg Hotell tirsdag 24. april kl. 08.00-11.00.

Temaet er todelt denne gangen. Vi begynner med informasjon om det nye personvernreglementet GDPR, før Forskningsrådet forteller om SkatteFUNN.

08.00: Frokost

Start dagen med frokost og en kaffekopp sammen med oss på Rødberg Hotell.

08.30: Advokatene Svensson Nøkleby om GDPR

Advokat Bjørn Jacobsen fra Svensson Nøkleby gir en praktisk gjennomgang av de nye reglene. Blant annet:

• Hvilke krav stiller GDPR til bedriftens
datasystemer? Hva må endres?
• Hva med bedriftens skytjenester?
• Innsyn i e-post og kameraovervåkning
• Hvilke krav stilles til samtykke?
• Må bedriftens nettside oppdateres?
• Hvilke sanksjoner risikerer en bedrift
ved brudd?

10.00: SkatteFUNN

SkatteFUNN er en finansieringsordning for bedrifter som driver med forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20% av prosjektkostnadene sine tilbake på skatten. Men hvordan fungerer egentlig SkatteFUNN og er det aktuelt for min bedrift? Trine Steen fra Forskningsrådet orienterer.

Påmelding innen 19. april. Klikk her for å åpne link til påmeldingsskjema.

 

Studietur til Hol, Aurland og Voss – Lokalmat og reiseliv
15. – 17. april 2018

Program

Dag 1

 • Avreise fra Prestfoss kl. 07.00 og Rødberg kl. 09.00
 • Hol Ysteri – omvisning og ostesmaking
 • Storestølen – lunsj
 • Flåmsbrygga Hotell – ankomst og innsjekking
 • Ægir BryggeriPub – middag

Dag 2

 • Avreise til Myrkdalen Fjellandsby
 • Utviklingen i Myrkdalen – fra ei lita landbruksbygd til et reisemål
 • Store Ringheim Hotell – innsjekking, lunsj og omvisning
 • Voss Bryggeri – omvisning og ølsmaking
 • Smalahovetunet – omvisning og middag

Dag 3

 • Avreise til Voss Gardsslakteri
 • Voss Gardsslakteri – vi får høre om slakteriet og gården
 • Fjell og Fjord Restaurant i Eidfjord – lunsj
 • Hjemreise

Priser

Enkeltrom (1 pers): 2499,- kr.
Dobbeltrom (2 pers): 1990,- kr.

Påmelding

Klikk på linken for påmeldingsskjema: goo.gl/tbZj5g
Påmeldingsfrist 5. april 2018.

Kontakt

Kristine Nørstebø Presterud, Buskerud Næringshage.
Tlf: 480 21 393.

Her kan du laste ned invitasjonen som PDF.

 

Om Framtidsretta landbruk

Økt matproduksjon og verdiskapning i Numedal og Midt-Buskerud

Framtidsretta landbruk er et prosjekt i regi av Buskerud Næringshage på vegne av de seks kommunene i Midt-Buskerud og Numedal. Det har vært et vellykket forprosjekt i Numedal der over 20 bønder er godt i gang med utviklingsplaner, bygningsprosjekter og investeringer i landbruket. Målet er å nå alle bønder med informasjon og kompetansetilbud – det er viktig å skape gode møteplasser – både for de som er i næringa og for de som vil inn i næringa. Hoveddelen av prosjektet vil likevel være å bistå de bøndene som går med reelle investeringsplaner eller utviklingsprosjekter. Tanken er vi skal bistå både de som skal bygge nå, men også de som eier eller skal eie og som tenker langsiktig.

Vi vil synliggjøre de møteplassene som finnes slik at folk kan treffes mens de tenker, og ikke minst at de finner samarbeidspartnere de kan søke faglige råd hos mm.
Følg med på denne sida, så skal vi dele arrangement fra de ulike faglagene, landbrukskontorene og foredlingsledda. Vi skal også dele gode historier om folk som tør å satse, men som sjølsagt står i noen hektiske og krevende tider. Norge trenger bonden er et godt slagord – og vi trenger særlig de som tør å utvikle noe nytt og har tro på landbruket.

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsfondet Trillemarka, Nore og Uvdal-, Rollag-, Flesberg-, Sigdal-, Krødsherad- og Modum kommune.

Frokostmøte 5. april: GDPR (General Data Protection Regulation).

07.30: FROKOST

Start dagen med frokost hos oss! Vi ordner en enkel frokost med nystekte rundstykker, pålegg og kaffe.

08.00: NYG REKLAME

Thomas Won Nyheim (utvikler) og Marius Valvatne (prosjektleder) forteller hvordan de kan hjelpe bedrifter med å overholde GDPR-kravene på nettsider og i markedsføring.

08.30: ADVOKATENE SVENSSON NØKLEBY OM GDPR

Advokatene Lene Langseth og Bjørn Jacobsen fra Svensson Nøkleby har lovet en praktisk gjennomgang, hvor målsettingen er å gi deltakerne en klar forståelse for hva den en enkelte bedrift må gjøre for å oppfylle de nye kravene som stilles.

Temaer som vil bli behandlet er blant annet:

• Hvilke krav stiller GDPR til bedriftens datasystemer? Hva må endres?
• Hva med bedriftens skytjenester? Hvilket ansvar har skyleverandør?
• Må bedriften gjennomføre en personvernkonsekvensanalyse (DPIA)? Hvordan gjøres dette?
• Innsyn i e-post og kameraovervåkning
• Hvilke krav stilles til samtykke?
• Hva er et personvernombud, og må et slikt ombud etableres?
• Må bedriftens databehandleravtaler oppdateres?
• Må bedriftens nettside oppdateres?
• Hvilke sanksjoner risikerer en bedrift ved brudd?

Påmelding til mari@nhage.com innen 4. april.

Last ned invitasjon (PDF)

 

Hvorfor er GDPR viktig?

EU har vedtatt nye regler om personvern (GDPR-forordningen), disse reglene trer i kraft i Norge den 25. mai 2018. Regelverket innebærer en vesentlig bedre beskyttelse av den enkelte borgers personvern sammenlignet med dagens regler. I praksis behandler nær sagt alle virksomheter personopplysninger i en eller annen grad. Det kan være opplysninger om for eksempel kunder, brukere eller ansatte.

De nye reglene innebærer blant annet at bedrifter og virksomheter får skjerpede plikter og regelverket åpner for betydelige bøter ved brudd på pliktene (opp til EUR 20 mill eller 4 % av omsetning). Alle bedrifter bør derfor sikre at virksomheten er forberedt på en ny personvernhverdag.

Visste du for eksempel at alle lister du bruker til for eksempel nyhetsbrev, informasjon og markedsføring kan bli helt ubrukelige etter 25. mai 2018? Det blir de, med mindre du kan bevise samtykke fra hver eneste mottaker når du:

 • Sender ut nyhetsbrev eller SMS
 • Lagrer personopplysninger
 • Bruker analyseverktøy på nettsider
 • Bruker egne data i markedsføring
 • Bruker 3. parts data i markedsføring

Du kan påvirke framtida i Nore og Uvdal! Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage inviterer til folkemøte på Rødberg Hotell 6. mars kl. 18.00-21.00. Hvor attraktivt er det å bo, drive næring eller oppholde seg i Nore og Uvdal? Og hva skal til for å få et mer attraktivt samfunn?

Til drøfting
Hva blir viktig framover? Hvilke innspill blir viktig å ta med seg videre inn i Kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan drive medvirkning i planprosessen?

Velkommen
Nore og Uvdal Kommune innleder med informasjon om planprosessen med Kommuneplanens samfunnsdel.

Hovedinnleder
Knut Vareide fra Telemarksforskning:

Nore og Uvdal Kommune – sett fra et regionalt ståsted

Vi åpner for en god debatt, som vil danne et godt grunnlag i medvirkningen til Kommuneplanens samfunnsdel.

Arrangeres av: Nore og Uvdal Kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage.

Tirsdag 6. mars inviterer vi til frokostmøte i Næringshagen i Prestfoss kl. 07.30-10.00.

 

Kl. 07.30: FROKOST

Start dagen med frokost hos oss! Vi ordner en enkel frokost med nystekte rundstykker, pålegg og kaffe.

KL. 08.00: NEDRE EGGEDAL HYTTEMØBEL

I Nedre Eggedal ligger et lite snekkeri som siden 1963 har produsert solide møbler til hus og hytte. Nå er tredje generasjon Strandbråten med driften, og nylig fikk de innvilget sin søknad til SkatteFUNN. Hør mer fra denne spennende bedriften på frokostmøtet hos oss!

KL. 08.30: SKATTEFUNN

SkatteFUNN er en finansieringsordning for bedrifter som driver med forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20% av prosjektkostnadene sine tilbake på skatten. Men hvordan fungerer egentlig SkatteFUNN og er det aktuelt for min bedrift? Trine Steen fra Forskningsrådet orienterer.

Påmelding til mari@nhage.com innen fredag 2. mars.

Du kan laste ned invitasjonen her (PDF)

 

Ønsker du faglig påfyll og et større nettverk i næringslivet? Dette er viktig for å lykkes. Vi har møteplassen for deg! Les mer …

TID: 6. februar 2018 kl. 09:00-ca 10:30
STED: Buskerud Næringshage, avd. Rødberg
TEMA: Virkemiddelapparatet – Har du en forretningsidè eller et utviklingsprosjekt i din bedrift – Hvilke muligheter finnes av virkemidler i 2018?

• Fra Innovasjon Norge kommer seniorrådgiver Tomas Ruud og forteller om fokus fra Innovasjon Norge, hvilke muligheter finnes i stønadsordningen til små og mellomstore bedrifter i 2018 for distriktene.
• Garnsurr i Nore kommer og forteller om sin bedrift og bistanden de har fått fra Buskerud Næringshage.
• Nore og Uvdal Næringsselskap SA og Buskerud Næringshage AS vil informere med hva de kan bidra med for hver enkelt bedrift.

PROGRAM
09:00 – Sen frokost
09:15 – Garnsurr i Nore forteller om sin bedrift
09:30 – Innovasjon Norge forteller om virkemiddelapparatet
10:15 – Buskerud Næringshage
10:30 – Avslutning
Etter kl. 10:30 er det muligheter for å booke individuelle møter med Innovasjon Norge. Gi beskjed dersom du ønsker et slikt møte for å diskutere dine muligheter.

PRIS
Gratis

PÅMELDING
Innen fredag 2. februar. Trykk her for påmelding eller til kristine@nhage.com

Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

TID: 1. februar 2018 kl. 07:30-ca 10:00
STED: Buskerud Næringshage, avd. Prestfoss
TEMA: Virkemiddelapparatet
– Har du en forretningsidè eller et utviklingsprosjekt i din bedrift
– Hvilke muligheter finnes av virkemidler i 2018?

• Vi presenterer Thomas Ruud som driver med distriktsmidler i Innovasjon Norge. Han kommer til å ha faste dager som han kommer til Sigdal og Rødberg i 2018 og vi får høre hvilke prioriteringer Innovasjon Norge har framover.
• Sigdal og Modum Bygdeservice forteller om sin oppstart som bedrift og bistanden de har fått fra Buskerud Næringshage, Sigdal kommune og Innovasjon Norge.
• Buskerud Næringshage AS vil informere med hva de kan bidra med for hver enkelt bedrift – med noen bedrifter som eksempler.

PROGRAM
07.30 – Frokost
08.00 – Bedriften Sigdal og Modum Bygdeservice presenterer status, utvikling og framtid.
08.30 – Buskerud Næringshage forteller om sin bistand til bedrifter
09.00 – Innovasjon Norge gir en innføring i tilgjengelige virkemidler for 2018.
10:00 – Avslutning
Etter kl. 10:00 er det muligheter for å booke individuelle møter med Innovasjon Norge. Gi beskjed dersom du ønsker et slikt møte for å diskutere dine muligheter.

PRIS
Gratis

PÅMELDING
Innen mandag 29.januar. Trykk her for påmelding eller til kristine@nhage.com
Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!