Tid: 08. desember 2017 kl. 08.00 – 14.00
Foredragsholder: Geir Hvidsten

Info om kurset
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kurset er åpent for alle som ønsker kurset, både for de som allerede har kurs, men som er i ferd med å gå ut på dato eller nye som har planer om eller vet de skal jobbe i, ved eller nær veg.

Utdrag av forskriften i håndbok 051
«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak.
Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvert arbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

Pris og påmelding
Medlemmer hos Buskerud næringshage og
Nore og Uvdal Næringsselskap: 1100,-
Andre bedrifter: 1700,-

Påmelding innen 1. desember: Trykk her!
Ved eventuelle spørsmål kontakt: kristine@nhage.com

Sted: Rødberg Hotell
Tid Lørdag 2. desember kl. 19.00
Pris inkl. julebord for medlemmer: 690,
Pris inkl. julebord for andre: 790,-
Pris for kun foredrag kl. 19.30-20.30: 250,

Julebordet inneholder tradisjonell julemat med kalde og varme retter, inkludert aperitiff.

”Når man ser Cecilie Skog er det fort gjort å bli så blendet av hennes sjarmerende vesen at man glemmer at denne kvinnen faktisk innehar flere verdensrekorder. Hun er nemlig den første kvinnen i verden til å nå det høyeste fjellet på hvert av de syv kontinentene og i tillegg har hun besteget ”de tre polene” Mount Everest, Nordpolen og Sydpolen. Den tredje rekorden er for flest gullmedaljer i “NM i krøller” (neida).

Det er med andre ord en ekstraordinær person vi har med å gjøre her. Men når Cecilie ikke er ute og bestiger de drøyeste fjellene i verden (eller drar Truls Svendsen etter seg over Grønland) da reiser hun landet rundt og holder sitt fantastiske foredrag “Cecilies verden” der hun tar publikum med på et strabasiøst eventyr gjennom storslått natur. Essensen i foredraget er ikke det harde slitet eller prestasjonene i seg selv, men den enorme gleden over å kunne realisere sine største og innerste drømmer.»

Løpende påmelding så lenge vi har plasser (begrenset)
Meld deg på her
For spørsmål ring 922 61 233

TID: 31. oktober kl. 09:00 – 10:00
STED: Rødberg Hotell
TEMA: Rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen

INVITASJON
Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument og skal gi langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et 10-20 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel. Nå er tida inne for en rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen.

Samfunnsdelen har to hovedinnretninger:
➢ Kommunesamfunnet som helhet
➢ Kommunen som organisasjon

Hovedhensikten med samfunnsdelen av kommuneplan:
➢ Bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling
➢ Verktøy for strategisk styring
➢ Styrke medvirkning og politisk styring

Målsettingen med planarbeidet er å få en samfunnsdel som:
➢ Er overordna og ser sammenhenger
➢ Tar opp tema som er relevante og strategisk viktige for utviklingen
➢ Synliggjør politiske valg av retning
➢ Har satsingsområder med definerte mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør vi det)
➢ Har en arealstrategi som sikrer at målene i samfunnsdelen blir videreført i arbeidet med kommuneplanens arealdel

PRIS
For frokost: 100,- pr. pers.

PÅMELDING
Innen tirsdag 24. oktober trykk her for påmelding eller kristine@nhage.com

Møt opp og kom gjerne med innspill!
Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

Hvordan kan din adferd påvirke betingelser i banken?
TID: Tirsdag 24.oktober kl. 14:00-16:00
STED:Rødberg Hotell
TEMA: Bank og regnskap

Dette Informasjonsmøtet setter bedriftenes bank- og regnskapshverdag på dagsorden. Skue Sparebank v/Elin Gullingsrud og Uvdal Regnskapsservice v/Ingrid Alice Kvitberg og Hilde Stordalen skal dra oss igjennom aktuelle temaer.
– Hva må din bedrift gjøre for å få en enkel bank- og regnskapshverdag?
– Hvordan kan banken være til hjelp ved viktige bedriftshendelser?
– Hva kan bank og regnskap hjelpe din bedrift med for at man skal drive bedriften mest mulig økonomisk smart?
– Hvordan bør samarbeidet mellom bedriften og regnskapsføreren være?
– Hvorfor det er viktig å involvere regnskapsfører tidlig i diverse prosesser for å få en enklere økonomisk bedriftshverdag?

Pris
For medlemmer av Nore og Uvdal Næringsselskap SA eller Buskerud Næringshage er det gratis.
For andre bedrifter: kr. 150,-

Påmelding:
Innen mandag 23. oktober Trykk her eller til kristine@nhage.com

Velkommen til et nyttig informasjonsmøte!

TID: Tirsdag 17. oktober kl. 08:30-ca 12:00
STED: Nore og Uvdal Næringspark, 3 etasje
TEMA: Excel

Hvis du har ingen eller liten kunnskap om Excel og ønsker å lære det mest grunnleggende er dette kurset for deg.
Kristine hos Buskerud Næringshage AS skal dra oss igjennom et «mini-kurs» som
skal ta for seg følgende:

– Grunnleggende funksjoner i Excel
– Sette opp enkle budsjett og tabeller
– Jobbe raskere ved hjelp av blant annet autofyll og absolutt cellereferanse
– Hvordan beregne avkastning på investeringer og leke med «renters-rente-effekten»
– Hvordan bruke HVIS-funksjonen for å analysere forskjellige betingelser som for eksempel over eller under budsjett

PROGRAM
08:30 – Sen frokost
09:00 – Kursgjennomføring
12:00 – Avslutning

PRIS
For medlemmer av Nore og Uvdal Næringsselskap SA eller Buskerud Næringshage AS: 150,-
For andre bedrifter: kr. 300,-

PÅMELDING:
Innen fredag 10. oktober Trykk her for påmelding eller til kristine@nhage.com

Velkommen til et matnyttig kurs!

TID: Torsdag 12. oktober Kl. 11:00-14:30
STED: Buskerud Næringshage i Prestfoss
TEMA: Salgs- og markedsstrategi og markedsplan

Blir du oppringt av annonseselgere, og usikker på om du skal «bite på»? Har du et bevisst forhold til hvem målgruppen din er? Hva forventer de? Er det vanskelige å lage reklamemateriell? Du vet du må gjøre markedsaktiviteter – men aner ikke hvor du skal begynne?

Gro Irene Svendsen hos Buskerud Næringshage vil gi oss et «mini-kurs» om følgende: – Hvorfor skal vi ha en salgs- og markedsstrategi? – Hva er det lurt å fokusere på? – Hvem bør være med i prosessen? – Hvordan går du frem?
Du vil få med deg noen verktøy som vil være nyttig for dette arbeidet i egen bedrift

PROGRAM: 12.oktober
11:00 – Enkel lunsj
11:30 – Kursgjennomføring
14:30 – Avslutning og booking av individuelle møter for eventuell videre fremdrift mot egen strategi

PRIS:
For medlemmer/målbedrifter av Buskerud Næringshage AS: 150,-
For andre bedrifter: kr. 300,-

PÅMELDING:: Innen torsdag 5. oktober trykk her eller kristine@nhage.com – eller telefon 48021393

Velkommen til et matnyttig lunsjkurs!