Arbeidsvarsling del 1 – kurs for arbeid på og ved vei

Tid: 08. desember 2017 kl. 08.00 – 14.00
Foredragsholder: Geir Hvidsten

Info om kurset
Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kurset er åpent for alle som ønsker kurset, både for de som allerede har kurs, men som er i ferd med å gå ut på dato eller nye som har planer om eller vet de skal jobbe i, ved eller nær veg.

Utdrag av forskriften i håndbok 051
«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak.
Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvert arbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

Pris og påmelding
Medlemmer hos Buskerud næringshage og
Nore og Uvdal Næringsselskap: 1100,-
Andre bedrifter: 1700,-

Påmelding innen 1. desember: Trykk her!
Ved eventuelle spørsmål kontakt: kristine@nhage.com