Begrensningene finnes kun i eget hode – mulighetene likså

Velkommen til et gratis webinar for bedrifter.

23. apr., 18:30 — 23. apr., 20:00
Link: Den får du når du melder deg på.
Meld deg på her: https://innovasjonskraft.hoopla.no/sales/1294603131

Webinar: Nå har du sjansen til å bli inspirert av Cato Zahl Pedersen – en mann med mer livserfaring og stå-på-vilje enn de fleste. Begrensningene finnes kun i eget hode – mulighetene likså!

  • I en hektisk, utfordrende og stadig endrende hverdag trenger både ledere og ansatte påfyll!

Basert på erfaringer fra et liv som “annerledes” med spennvidde fra sykeseng til Sydpol, kommer Cato Zahl Pedersen inn på viktige suksesskriterier og drivkrefter for å lykkes individuelt og som team.

 

Digitalt foredraget med Cato Zahl Pedersen går innom disse temaene:

  • Vi blir ikke nødvendigvis gode i morgen, selv om vi har for vane å være det. Fokusér på det du har, mer enn på hva du mangler. Negative tanker er begrensende. Positive tanker skaper muligheter.
  • Spilleregler gir trygghet for god kommunikasjon i teamet. Faglige kvaliteter og personlige egenskaper må sees i en helhet.
  • Samhandling er å gi hverandre gode «pasninger», og involvere hverandre i foredlingsprosessene. Det er meg det kommer an på – også for å gjøre hverandre gode.

 

 


Litt om innlederen: Cato Zahl Pedersen (1959) ble utsatt for en høyspentulykke i 1973, og etter det snudde livet seg for den pianospillende odelsgutten. Han så at det ikke bare var ham som endret seg, men omgivelsene forholdt seg også annerledes til en som er «annerledes». Han har bevisst drevet en ”Funksjonskamp” siden ulykken. Det har ført til 13 gullmedaljer i Paralympics (1980-94), ekspedisjon til Sydpolen (1994), Cho Oyu (8.201 moh) i 2005 og Mount Everest (8.650 moh) i 2007.

Cato Zahl-Pedersen har bidratt til etablering og tre års ledelse av CatoSenteret – et senter for egen mestring i rehabilitering.

Han har vært prosjektleder for prosjektet «Gode hoder i arbeid», et prosjekt eid av Abelia/NHO med hensikt å bidra til et større mangfold i arbeidslivet. Han arbeider nå som coach og utviklingsansvarlig for paralympisk idrett i Olympiatoppen.

Velkommen til webinar!