Konferanse – Digitalisering i et innovasjonsperspektiv

Er din bedrift klar for den digitale fremtiden?

Tema: Digitalisering i Buskerud
Når: 13. september 2018 kl. 08.00-16.00
Hvor: Krona i Kongsberg. Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg

→ Her får du en unik mulighet til å møte det beste av næringsliv og innovasjon i Buskerud. Det blir en dag hvor suksesshistorier fra Buskerud blir presentert og hvor du får en utmerket mulighet til å utforske den digitale fremtiden.

Ønsker du en forståelse av hvilke muligheter digitalisering kan skape for din bedrift? Har du behov for ny kunnskap, møte nye mennesker eller kanskje møte din første kunde?

→ Hvem er konferansen for:

  • Små, mellomstore og store bedrifter
  • Gründere
  • Universitet og høyskoler
  • Studenter
  • Offentlige etater
  • Fylkeskommuner
  • Kommuner

Meld deg på HER!

 

→ Tema for konferansen:

 

→ Hvorfor skal DU delta?

Teknologien er rimeligere enn noensinne, og tilgjengeligheten er betydelig større. Det er derfor noe alle bedrifter må forholde seg til. Digitalisering handler om å forstå teknologien men det handler like mye om å se muligheter knyttet til teknologien.

Er du nysgjerrig, har lyst å forstå digitalisering og ønsker å øke dine muligheter i en digital fremtid?

→  Er din bedrift interessert i oppdrag innen digitalisering og teknologi?

Statnett bruker over 100 MNOK hvert år, på forskning og utvikling. De ser aktivt etter samarbeidspartnere og kompetansemiljøer som kan hjelpe de med å nå sine mål, og FOU-direktør Anders Granum i Statnett skal holde innlegg denne dagen.

→  Er du en god nettverksbygger – eller har behov for å utvide ditt nettverk?

Både Siva og fem innovasjonsmiljøer i Buskerud viser deg hvordan de kan hjelpe deg med å lykkes, du vil bli kjent med oss alle og kanskje bli overrasket over nettverket både nasjonalt og internasjonalt, samt mulighetene vi kan by på!

Er du interessert i hvordan man kan lykkes internasjonalt?

Gründeren av drammensbaserte Conexus AS, Steinar Evensen, gikk helt egne veier og tok noen tøffe valg underveis som få andre ville turt. I dag representerer han et internasjonalt Conexus, et selskap som har tatt utdanningssektoren med storm gjennom tech og analytics, og som nå har fotfeste mange steder i verden. Han vil fortelle om sin reise – vi garanterer at du blir inspirert, og at du går hjem med tanker du ikke hadde når du kom!

Meld deg på HER!


→ Foredragholdere

«FoU i Statnett»
Anders Granum

Statnetts strategi er å styrke nettet på en miljø- og naturvennlig måte, gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for de ansatte. Satsningen deles inn i programmene bærekraftig systemutvikling, innovativ teknologi og smarte nett. Statnett bruker over MNOK 100 på FoU hvert år og ser aktivt etter kompetansemiljøer og samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å nå våre mål.

«Digital endring sier du? Offentlig sektor har en fordel ingen andre har: Tilgang på problemer verdt å løse»
Torgeir Micaelsen

Offentlig sektor har en unik mulighet til å møte forventninger og krav fra brukere og politikere i møte med digital endring. De må vende blikket mot fremtidens oppstarts- og teknologibedrifter og forstå at offentlig sektor sitter på et unikt «konkurransefortrinn».

”Born in Drammen”
Steinar Evensen

I en verden som blir stadig mindre er det avgjørende at våre bedrifter raskt kommer seg ut i et internasjonalt marked for å kunne overleve. Er dette et problem eller en mulighet for våre lokale bedrifter, kan vi gjøre det til en fordel å komme fra Buskerud?

«Digital teknologi gir muligheter til å tenke nytt.»
Britt Inger Kolset (Kongsbergregionen) og Jostein Harm (Sigdal)

«Strammere økonomi og økning i behovet for velferdstjenester gjør at kommunene må finne nye måter å organisere dagens tjenesteproduksjon på. Digital teknologi gir muligheter til å tenke nytt. Det er viktig at kommunene kjenner til og utnytter ny teknologi som kunstig intelligens, maskinlæring, robotisering mm. Kommunene trenger hjelp til å få innsikt i hvilke muligheter slik teknologi gir.

 

Pris:
790 kroner per person.

Meld deg på HER!

Er du student – opptatt av teknologi og innovasjon?
Studentpris: Kun 190 kroner. Inkludert lunch. (Send for påmelding: berit.s.slagnes@k-i.no)

 

Arrangeres av:

 

Pan Innovasjon

Har du en unik idé som er innovativ, bærekraftig. og har potensiale til å skape industriell vekst? Da ønsker vi å høre fra deg!

Mer informasjon: www.paninnovasjon.no

 

Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon skal bidra til å skape vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både nye og eksisterende teknologibedrifter.

Les mer: www.kongsberginnovasjon.no

 

Driv Inkubator

Driv Inkubator har nasjonal status og er en Siva partner. Inkubatoren er en del av det innovative utviklingsmiljøet på Union i Drammen.

Les mer: www.drivinkubator.no

 

Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage skal bidra til utvikling hos gründere og bedrifter som ønsker vekst. Vi skal arbeide for lokal næringsutvikling

Les mer her: www.nhage.com

 

Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage AS ble i 1998 landets første næringshage og er idag et utviklings- og kompetansesenter for næringslivet i Hallingdal.

Les mer her: http://nhage.no/

 

Siva

Siva – selskapet for industrivekst SF, er staten sitt næringsrettede virkemiddelapparat. Hallingdal Næringshage er en del av Siva sitt næringshageprogram, og en Siva-partner.

Mer informasjon: www.siva.no