Frokostmøte: Arbeidskraft og ressurser

TEMA: Arbeidskraft og ressurser
– Hvordan tenke nytt om rekruttering av arbeidskraft? Gode eksempler.
– Hvilke muligheter kan lokale samarbeidsprosjekter gi?

PROGRAM
07.30 – Frokost serveres i de nye lokalene til Buskerud Næringshage i kommunehuset. Lokalt brød og pålegg fra Eventyrsmak.

08.00 – I Sigdal er det jobb å få!
Ordfører Tine Norman innleder om behov hos bedriftene og Sigdal kommunes arbeid med rekruttering.

08.20 – Arbeidspraksis i bedrift
Lars Gulbrandsen fra Flyktningetjenesten, Nav Sigdal orienterer om prosjekt med å finne flere bedrifter som kan få folk ut i arbeidspraksis.

09.00 – Fjellspire: rekrutteringsprosjekt for ungdom
Bastian Tuv Kverneland, Rollhagen, presenterer prosjektet som rekrutterer studenter til sommerjobb i Fjell-Norge.

09.45 – Oppsummering og diskusjon om hva mer som kan gjøres for å få tak i mer arbeidskraft.

Etter kl. 10:00 er det muligheter for å booke individuelle møter med Flyktningetjenesten. Gi beskjed dersom du ønsker et slikt møte for å diskutere muligheter for arbeidspraksis hos deg.

PÅMELDING innen mandag 27. mai til tone@nhage.com
Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!