Høsten 2019 – Innovasjon i praksis med Sjur Dagestad

Innovasjon i praksis med Sjur Dagestad går over 4 måneder. Du får lære metodikk, teste ut i praksis, kjøre ditt eget prosjekt og får tilbakemeldinger av profesjonelle og erfarne veiledere. Nå har du sjansen til å jobbe med det viktige utviklingsarbeidet – det som ofte blir utsatt «til vi har tid»…

Innovasjon i praksis (med Sjur Dagestad)

 • Fire faglige samlinger og en «finaledag» ledet av Sjur Dagestad og Innoco
 • Lære en metode og nyttige verktøy for å jobbe med innovasjon i egen virksomhet
 • En god arena for å bygge eget team
 • Jobbe med eget innovasjonsprosjekt under kyndig veiledning
 • To morsomme og informative fagbøker om innovasjon
 • Et unikt nettverk av virksomheter i regionen som setter innovasjon på agendaen

Pris:
20 000,- + mva per prosjekt
+ Overnatting og mat på samlingene

Midt-Buskerud:

 1. Samling – 11.-12. september – Tyrifjord hotell, Vikersund
 2. samling – 23.-24. oktober – Noreheim, Krødsherad
 3. samling – 19.-20. november – sted kommer
 4. samling – 5.-6. desember – sted kommer
 5. samling – 9. januar – sted kommer

Numedal:

1.samling – 15-16. oktober
2. samling – 12.-13.november
3. samling – 3.-4. desember
4. samling – 7-8. januar 2020
5. samling – 4. februar 2020

 

KRAV TIL VIRKSOMHETER SOM DELTAR:

 • Sette av tid til å være med på alle samlinger + noe til arbeid mellom samlingene
 • Minst to personer må delta i prosjektet
 • Ha ønske om å skape innovasjon og utvikling i virksomheten

Påmelding eller mer info?

Ta kontakt med:

Tone Ranheim

Prosjektleder og rådgiver
Næringsutvikling, nettverk, landbruk, søknader
Tlf: 32 71 23 21 / 909 741 86
E-post: tone@nhage.com