Innovasjon i praksis 2019 (Sjur Dagestad)

Oppstart og påmelding NÅ!

Kom igang og jobbe med eget innovasjonsprosjekt under kyndig veiledning fra Sjur Dagestad og Innoco.


Innovasjon i praksis – Høsten 2019

Innovasjon i praksis 2019 med Sjur Dagestad går over 4 måneder. Du får lære metodikk, teste ut i praksis, kjøre ditt eget prosjekt og får tilbakemeldinger av profesjonelle og erfarne veiledere. Nå har du sjansen til å jobbe med det viktige utviklingsarbeidet – det som ofte blir utsatt «til vi har tid». Du får også et verdifullt nettverk med andre virksomheter i din region som akkurat nå har valgt å bruke tid på å forberede seg på framtida.

 


 

Delta med din bedrift på Innovasjon i praksis 2019?

  • Fire faglige samlinger og en «finaledag» ledet av Sjur Dagestad og Innoco
  • Lære en metode og nyttige verktøy for å jobbe med innovasjon i egen virksomhet
  • En god arena for å bygge eget team
  • Jobbe med eget innovasjonsprosjekt under kyndig veiledning
  • To morsomme og informative fagbøker om innovasjon
  • Et unikt nettverk av virksomheter i regionen som setter innovasjon på agendaen

 

Krav til virksomheter som deltar:

  • Minst to personer må delta i prosjektet
  • Sette av tid til å være med på alle samlinger + noe til arbeid mellom samlingene
  • Ha ønske om å skape innovasjon og utvikling i virksomheten

 

Pris:

20 000,- + mva per prosjekt
+ Overnatting og mat på samlingene

Påmelding: Tone@nhage.com

 


Samlinger høsten 2019:

Midt-Buskerud:

1. samling – 11.-12. september – Tyrifjord hotell, Vikersund

2. samling – 23.-24. oktober – Noreheim, Krødsherad

3. samling – 19.-20. november – Norefjell Ski og Spa, Krødsherad

4. samling – 5.-6. desember – Ringnes Gård, Krødsherad

5. samling – 9. januar – sted kommer

 

Numedal:

1.samling – 15-16. oktober – Vasstulan 1100, Uvdal

2. samling – 12.-13.november – Lampeland Hotell

3. samling – 3.-4. desember – Vasstuland 1100, Uvdal

4. samling – 7-8. januar 2020 – Lampeland Hotell

5. samling – 4. februar 2020 – sted kommer

 

Påmelding: Tone@nhage.com


Om Sjur Dagestad og Innoco

Sjur Dagestad er oppfinneren som ble innovatør og etter hvert innovasjonsprofessor. Han vokste opp som 4. generasjon i den lokale familiebedriften Dagestad Mek, hvor han har jobbet som sveiser og mekaniker. I 1994 fikk han Reodorprisen for en oppfinnelse han og kollegaen Tom Ødemark laget for Statoil. Han har gitt ut to nyskapende bøker om innovasjon og vært med på etableringen av ni selskaper inkludert Innoco. Sjur Dagestad er professoren som ikke snakker slik som professorer flest. Han har jobbet i 30 år med innovasjon, men han har aldri selv lært innovasjon på skolebenken. Han har lært innovasjon ved å gjøre det – i praksis.

 

Innoco – Ledende på praktisk innovasjon i Norge.

www.innoco.no