Kurs i plan- og bygningsloven

Gustav Pillgram Larsen er ekspert på å gjøre plan- og bygningsloven forståelig for alle. I samarbeid med Nore og Uvdal Kommune er han engasjert til å gjennomføre kurs for alle i bransjen. 

PROGRAM
08:00-08:30 – Morgenkaffe
08:30-15:30 – Kurs med innlagt lunsj og kaffepauser
15:30-16:00 – Oppsummering og samling av punkter til dialogmøte
STED: Rødberg Hotell

OM KURSET
Gustav Pillgram Larsen er ekspert på å gjøre Plan- og bygningsloven forståelig for alle. I samarbeid med Nore og Uvdal Kommune er han engasjert til å gjennomføre kurs får alle i bransjen! Gustav Pillgram Larsen har arbeidet med byggeregler siden utdanning med sosiologi mellomfag og juridisk embetseksamen fra 1981. Først i Kommunaldepartementet fra 1981 til 1985. Deretter i Statens bygningstekniske etat fra 1985 og ut 2011. I januar 2012 startet han sin egen virksomhet. Han underviser også på NTNU i dette faget og er kjent for å gjøre det faglige folkelig!

Målet med kurset er å oppdatere på lover og regler og gjøre byggeprosessen så smidig som mulig for alle parter.

Vi har tidligere hatt vellykkede dialogmøter med Bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å gjenta dette og setter derfor opp et eget møte for dette 5.desember kl. 14:00 – nærmere informasjon om dette kommer etter kurset. Siste halvtime av kurset oppsummerer vi viktige punkter til dette dialogmøtet.

PRIS
Dere betaler kun for bevertningen (kaffe, kake, frukt og lunsj) pris per person kr. 300,- inkl. mva.

BINDENDE PÅMELDING
Til groirene@nhage.no innen fredag 8.november.