Frokostmøte Samfunnsdel i kommuneplanen

TID: 31. oktober kl. 09:00 – 10:00
STED: Rødberg Hotell
TEMA: Rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen

INVITASJON
Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument og skal gi langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et 10-20 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel. Nå er tida inne for en rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen.

Samfunnsdelen har to hovedinnretninger:
➢ Kommunesamfunnet som helhet
➢ Kommunen som organisasjon

Hovedhensikten med samfunnsdelen av kommuneplan:
➢ Bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling
➢ Verktøy for strategisk styring
➢ Styrke medvirkning og politisk styring

Målsettingen med planarbeidet er å få en samfunnsdel som:
➢ Er overordna og ser sammenhenger
➢ Tar opp tema som er relevante og strategisk viktige for utviklingen
➢ Synliggjør politiske valg av retning
➢ Har satsingsområder med definerte mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør vi det)
➢ Har en arealstrategi som sikrer at målene i samfunnsdelen blir videreført i arbeidet med kommuneplanens arealdel

PRIS
For frokost: 100,- pr. pers.

PÅMELDING
Innen tirsdag 24. oktober trykk her for påmelding eller kristine@nhage.com

Møt opp og kom gjerne med innspill!
Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!