Sirkulærøkonomi – en ansvarlig omstilling – hvorfor og hvordan?

Forretningsmuligheter i grønt skifte. Hvilken plass kan Nore og Uvdal ta i det grønne skifte og hvilke muligheter finnes?

Hvordan er det store bildet? Hvilke muligheter finnes i sirkulærøkonomi og ressursutnyttelse?

Bli med på digitalt foredrag!

Knut Skinnes vil opplyse og inspirere oss, han er ansvarlig tilrettelegger og partner i Green House. Knut kommer fra bygda under Norefjell, og er genuint opptatt av å skape løsninger som kan få fram potensialet jordbruket og skogbruket har i klimakampen. Han har bred erfaring med næringsutvikling, politikk, og klimaarbeid. Knut har tidligere vært med på å starte opp ulike selskaper, og dratt i gang flere suksessrike initiativer.
For deltakelse trykk på linken her for å delta på Teams.