Suppe og sirkus – næringspolitisk debatt!

TEMA: Er innovasjon og omstilling et lokalpolitisk ansvar?

Hvor: Nerstad samfunnhus
Når: 3. september 2019
Kl. 17.00

Teknologi og globalisering skaper økt konkurranse og tøffere utfordringer for næringslivet – også i Modum, Sigdal og Krødsherad! Hvilke konkrete tiltak vil politikerne gjøre for å bidra til at næringslivet i kommunen og regionen står sterkere rusta for endring og omstilling? Er dette noe hver kommune bør gjøre alene, eller noe det bør samarbeides om? Hvem bør i tilfelle samarbeide og hvem tar initiativet? Har kommunene noe å lære av hverandre eller andre?

Ta middagen på Nerstad, og finn ut om det gjør noen forskjell for deg og din bedrift hvem som styrer i kommunen! Vel møtt!

Panelet består av:
Tine Norman, Senterpartiet – Sigdal
Knut Martin Glesne, Den nye bygdelista – Krødsherad
Ståle Versland, Arbeiderpartiet – Modum
Andreas Kagiavas Torp, Høyre – Krødsherad
Runolv Stegane, Bygdelista – Sigdal
Ole Johan Sandvand, Krf – Modum
Laila Oliversen Brandsgård, SV – Modum

Debattleder: Hilde Søraas Grønhovd, Buskerud Næringshage