Tilflytting – hva skal til?

Velkommen til en kreativt og skapende kveld som skal vekke til handling på tvers av fag, bransjer og mennesker. Hvordan skal vi arbeide med tiltak for å øke tilflytting? Hvordan kan vi bistå kommuner og bedrifter med rekruttering av arbeidskraft? Hva kan vi gjøre for å legge til rette for selvstendig næringsdrivende med familier og bidra til etablering av nye selskaper?

Meld deg på her 

Har du spørsmål, kontakt Benedikte Pettersen  47 61 61 36 elle benedikte@nhage.com