Målbedrifter

En målbedrift er en bedrift som Næringshagen inngår en skriftlig målbedriftsavtale med. Avtalen befester de ulike punktene som Buskerud Næringshage og den aktuelle bedriften gjensidig forplikter seg til.

Målet med avtalen skal være utviklingsarbeid for den aktuelle bedriften. Målbedriften betaler en årlig avgift til Buskerud Næringshage og får med det tilgang på enkelte tjenester til subsidierte priser, samt en årlig utviklingssamtale.

Det er imidlertid ikke alle bedrifter som kan bli målbedrifter. Målbedriftene må oppfylle ulike krav, satt av SIVA, blant annet til vekstpotensiale.

For mer informasjon om hva det vil si å være målbedrift, eller om du lurer på om det er aktuelt for din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.