Skare & Nes AS

skare-nesSkare & Nes AS produserer kundetilpassede bil- og maskinpåbygg og utfører service på anleggsmaskiner og annet maskinelt utstyr på det norske markedet.

Skare & Nes AS er et spesialfirma innen lastebilpåbygg, reparasjoner, service og vedlikehold på landbruks/skogs- og gravemaskiner samt sakkyndig kontroll på masseforflytnings-maskiner, traverskraner og lastebilkraner.

Skare & Nes AS holder til i moderne lokaler og har nytt moderne utstyr for egen produksjon, nødvendig utstyr for reparasjoner av tyngre kjøretøy samt nødvendig kontrollutstyr for den sakkyndige virksomheten.

E-post: kjetil / skare-nes, no
Nettside: http://www.skare-nes.no
Adresse: Nerstad industriområde, 3350 Prestfoss