Garnsurr i Nore AS

Garnsurr i Nore AS produserer og selger håndfarget garn med mening. Selskapets formål er sosialt entreprenørskap, og skal søke å løse sosiale og samfunnsmessige problemer knyttet til sosial stigmatisering og fattigdom for innvandrerkvinner i Numedal, og annet som naturlig faller sammen med dette.

Garnsurr ønsker at Numedal skal være et godt sted å bo, også for alle nye innbyggere. Målsettingen er å skape et genuint produkt – nemlig håndfarget garn – produsert av kvinner med minoritetsbakgrunn. Mange voksne kvinner fra fjerne strøk, opplever at deres mulighet for å komme inn i arbeidslivet i Norge er begrenset. Mange av dem har ingen utdannelse fra hjemlandet, og dette kombinert med vanskeligheter med norsk, bidrar til at flere ikke finner sin plass her hos oss. Dette vil Garnsurr gjøre noe med!

E-post: annhelen / garnsurr, no
Nettside: http://www.garnsurr.no
Adresse: Fjordvegen 56, 3629 Nore