Dette får du hjelp til

Buskerud Næringshage

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi på landsbasis 60 næringshager med 1000 bedrifter. Når du har prøvd 1000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før. Klikk deg videre, så ser du hva vi tilbyr.

 


Våre tilbud