Bedriftsrådgivning

Buskerud Næringshage arbeider for vekst og nyskaping for næringslivet i Midt-Buskerud og Numedal. Målet vårt er at det skal bli flere trygge og gode arbeidsplasser i regionen. Bærekraftig og lokal økonomisk vekst er en forutsetning for levedyktige småsamfunn og også for å kunne løse de offentlige fellesoppgavene.

Vi legger til rette for møteplasser, oppfordrer til nettverksbygging, og kobler mennesker og bedrifter for å stimulere til videre utvikling.

Vi hjelper bedrifter i innovasjons- og utviklingsprosjekt for å skape større lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og nye muligheter.

Vi arrangerer møter, seminar og kurs både for våre egne medlemsbedrifter i næringshagenettverket og øvrige bedrifter i regionen.

Når du kommer til oss med dine idéer til videreutvikling og vekst, kan du få bistand til:

  • søknader
  • forretningsutvikling
  • markedsarbeid
  • rekruttering
  • egen kompetanseutvikling

Næringshagene setter deg også i forbindelse med:

  • finansiering
  • FoU-institusjoner
  • leverandører
  • styrekompetanse

Lokaler i bedriftsmiljø
Næringshagen tilbyr attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. Lokalene har fellesløsninger på praktiske kontorbehov.