Etablererveiledning

 Vi tilbyr gratis veiledning og kurs til de som er nysgjerrig på å etablerere sin egen bedrift i Midt-Buskerud.


1. Idémøte med veileder

Vi gir individuell veiledning på din idé som første steg. Dette er en kort generell innføring i hva du bør tenke på som selvstendig næringsdrivende og hvordan kan du jobbe smart med forretningsideen din videre.

Det gis også bistand til søknader om økonomisk støtte, etablererstipend, registrering av foretak og hjelp i forbindelse med bankfinansiering. Terskelen for å snakke med oss er lav! Alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning.

Registrer deg HER, så tar en av våre veiledere kontakt med deg innen kort tid!

2. 1-2-3-kurs – for deg som vil starte bedrift
Dato: 27.august
Sted: Kommunehuset Sigdal

På kurset får du en innføring i de viktigste områdene for deg som vurderer å starte bedrift. Noen av temaene er selskapsformer, mva, skatt, trygdeytelser, budsjetter osv. Meld deg på HER!


 

2. Gründerverksted i Prestfoss 2019

Her jobber du praktisk med din egen forretningsidé sammen med andre gründere. Leder av verkstedet er alltid en som har spesialkompetanse i gitt tema. Målsetningen er å skape en trygg øvingsarena, utveksle erfaringer, få tips og råd. Vi forutsetter at du deltar aktivt.

Datoer Gründerverksted:

03.september 2019

10.september2019

24.september 2019

Meld deg på våre verksted HER!

Les mer på Facebook HER!


3. Næringsfaglig vurdering 

Trenger du næringsfaglig vurdering av etableringsplaner? Mottakere av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger som ønsker å beholde ytelsen under etablering av egen virksomhet, må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene. Denne vurderingen kan vi gjøre før NAV skal behandle søknaden din.

 


Hva gjør Etablererveiledningen i Midt-Buskerud?

Etablererveiledningen i Midt-Buskerud er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet.

Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Sigda og Krødsherad.  Det er også disse kommune som finansierer tjenesten sammen med BFK.

Følg oss gjerne på Facebook HER!

Gro Moen og Benedikte Pettersen er alltid klare for å ta en uformell prat om din ide!


 

Er du nysgjerrig på å starte din egen bedrift?
Ta kontakt