Finansiering

 

 

Det finnes en rekke ordninger med finansiering og økonomisk starthjelp for  bedrifter og nyetablerte bedrifter. Staten, Fylkeskommunen og kommunene er aktive bidragsytere og tilretteleggere. Buskerud Næringshage jobber tett med alle aktørene og kan gi deg råd tilknyttet finansiering.

Ta direkte kontakt med oss så hjelper vi deg!

Her er noen av ordningene som kan være aktuelle for din forretningside:

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge er statens viktigste pådriver i nærings- og distriktspolitikken. De har ansvar for å hjelpe deg som har en forretningsidé, går med planer om utvikling av en ny eller etablert bedrift, eller trenger nye kontakter for å komme videre i forretningsutviklingen.

Innovasjon Norge dekker i utgangspunktet alle bransjer over hele landet og prioriterer bedrifter eller tiltak som innebærer nyskaping, kompetanseutvikling, miljø og internasjonalisering.

 

SKATTEFUNN

SkatteFUNN gir skatteytere som driver virksomhet i Norge et fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter etter nærmere fastsatte regler. Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge.