Hva er en næringshage?

Næringhagene i Norge – Vite. Dele. Vokse.

Vite: Tenk deg at noen vet mye om å etablere bedrifter og få dem til å vokse – de kan det praktiske og det forretningsmessige. De ser kapitalbehovet og har kompetansen til å utvikle et marked.

Dele: Tenk deg at noen deler det de vet om etablering med en klynge av bedrifter på samme sted. Og at bedriftene deler på praktikaliteter og leverandører. Og inspirerer hverandre til innovasjon og videreutvikling.

Vokse: I Næringshagene møtes de som kan og de som vil. Slik blir det vekst og nye arbeidsplasser av.

Næringshagene er lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Næringshager skal ifølge det nasjonale næringshageprogrammet jobbe med fem hovedområder:

NYETABLERINGER OG VEKST Næringshageprogrammet skal legge til rette for bedriftsetableringer, videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter.

ØKT VERDISKAPING Næringshageprogrammet skal ha tydelig fokus på at det legges til rette for økt verdiskaping hos bedriftene som er målbedrifter i programmet.

ØKONOMISK MERVERDI FOR BEDRIFTENE Næringshageprogrammet skal stimulere til at næringshagene fokuserer på økonomisk merverdi for bedriftene tilknyttet det enkelte NH-miljøet.

INTERNASJONALISERING Næringshageprogrammet skal bidra til å legge til rette, samt lette tilgangen til, internasjonale markeder for bedriftene i samlokaliseringsmiljøet og andre tilknyttede bedrifter.

NETTVERKSBYGGING Næringshageprogrammet skal bidra til kobling av relevante nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.