Leie lokaler

I samarbeid med utleier, tilbyr Buskerud Næringshage leie av kontorplass både i Midt-Buskerud og Numedal. Lokalene i Næringshagen er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter. I tillegg slipper du alt praktisk som stjeler tid og konsentrasjon. Vi har fellesløsninger for praktiske kontorbehov.

Næringshagen og bedriftene forplikter seg gjensidig til å delta aktivt i utviklingsarbeidet i miljøet.

Midt-Buskerud: Prestfoss sentrum

For spørsmål om leie av kontorplass, ta kontakt med daglig leder Tone Ranheim Rolfstad.

Numedal: Nore og Uvdal Næringspark i Uvdal

For spørsmål om leie av kontorplass, ta kontakt med Urda L. Høglund.