Prosjekter

  • Dialogmøter med næringslivet og relevante bransjepersoner, myndigheter og organisasjoner.
  • Kompetanseheving og læring.
  • Etablererveiledning for nyetablerere og gründere.
  • Samarbeidsavtale med SIVA om internasjonalisering – kartlegging av relevante partnerbedrifter og nettverk i utlandet og bidra til at lokale småbedrifter blir koblet mot internasjonale partnere.
  • Grafisk design og webutvikling.
  • Framtidsrettet landbruk.