Stedsutvikling

Lyst til å bo. Lyst til å jobbe.

Bolyst og næringsutvikling er to sider av samme sak. Derfor arbeider næringshagene med stedsutvikling i tett samarbeid med kommuner, fylker, departement og virkemiddelapparatet.

Se eksempel for hvordan Dokka fikk hjelp av Landsbyen Næringshage i bolystprosjektet «Ekte Landsbyliv».