Fornøyde med Mølledagen 2016

molledagen-butikkenSigdalsmølla AS er en av våre «ferskeste» målbedrifter, og fredag 8. april arrangerte de Mølledagen 2016, med «åpent hus» fra kl. 5 om morgenen til midnatt. De er fornøyde med dagen. Les mer …

Ny leietaker i Prestfoss

kjerstin-isaksen-massasjeterapeut-3I Prestfoss har vi gleden av å ønske en ny bedrift velkommen i vårt samlokaliseringsmiljø; Kjerstin Isaksen som er massasjeterapeut.  Les mer …

Fagdag om boligplanlegging

bfk-husbankenBuskerud Fylkeskommune og Husbanken ønsker velkommen til fagdag med fokus på kommunenes boligplanlegging.

Dato: torsdag 10. mars kl. 10.00-15.00
Sted: Fylkeshuset, Hauges gate 89, 3019 Drammen
Påmelding: innen 8. mars til hege.lovfall.jensen@bfk.no

Fagdagen er gratis.

Arrangørene ønsker å sette fokus på helhetlig tilnærming på boligplanlegging, og trekke inn erfaringer fra kommuner som har gjennomført helhetlige boligplaner. De ønsker også å se boligplanlegging i sammenheng med kvalitet i omgivelsene og stedsutvikling, trekke veksel på folkehelse, samt få fram erfaringer fra organisering av arbeidet med boligplanlegging i kommunene.

Buskerud Fylkeskommune og Husbanken håper kommuner som jobber med boligutfordringer og planstrategier finner temaet aktuelt, og finner veien til fagdagen. Både boligutviklere, administrasjon, planleggere og politikere ønskes velkommen. Les mer …

Prisgunstige tomter i Sigdal

Sigdal kommune har alliert seg med Buskerud Næringshage i jobben med å markedsføre de kommunale tomtene som ligger på Nerstad i nedre del av Sigdal. Les mer …

«Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene» – utlysning av midler for 2016

fjellsatsinga-bilde-fra-facebooksidenOppland fylkeskommune har siden 2013 forvaltet programmet for å styrke verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene i Midt- og Sør-Norge på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet er femårig, med ti millioner kroner pr. år over statsbudsjettet. Til daglig omtales det som Fjellsatsinga (facebook-siden finner du her). Nå lyses det ut midler for 2016 og her er utlysningsteksten fra Oppland fylkeskommune: Les mer …

Frokostmøte i Prestfoss 18. februar: Virkemiddelapparatet

Velkommen til frokostmøte hos Buskerud Næringshage i Prestfoss torsdag 18. februar 2016 fra kl. 07.30 til ca. 09.30.

Tema: Virkemiddelapparatet

  • Har du en forretningsidé eller et utviklingsprosjekt i din bedrift?

  • Hvilke muligheter finnes av virkemidler i 2016?

Les mer …