TB Trafikkskole

tb_trafikkskole

TB Trafikkskole er ny i Buskerud Næringshage.

Tove Bråten Søland er kvinnen bak den nye kjøreskolen TB Trafikkskole. Med en flunkende ny Audi A4 er hun klar til å ta imot elever. Les mer …

MER – Mari Enger Rådgivning

Mari_Enger_lite_bilde

MER – Mari Enger Rådgivning.

MER er et nystartet firma som holder til i Næringshagen. MER kan hjelpe deg og din bedrift med å frigjøre tid til å gjøre det du selv er god på! Les mer …

PRYO-uke i Sigdal og Krødsherad

pryo-uke-2013

Annine og Anna i aksjon under årets PRYO-uke («arbeidsuke»).

Elever i 9. trinn på Sigdal ungdomsskole og Krøderen skole hadde den siste uka i mai PRYO-uke. Les mer …

Vi fyller 10 år – du får gratiskonsert med Jonas Fjeld!

Buskerud Næringshage ble etablert i mars 2003, da med navnet Næringshagen i Kunstnerdalen. I 2011 byttet vi navn til Buskerud Næringshage, og ble tatt opp i det nye 10-årige næringshageprogrammet til SIVA. Nå har vi holdt det gående i 10 år, og dette skal feires! Les mer …

Frokostmøte med virkemiddelapparatet

Tirsdag 9. april er det igjen frokostmøte i Buskerud Næringshage i Sigdal.

Denne gangen kommer virkemiddelapparatet, representert ved Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Buskerud Fylkeskommune. De vil fortelle om hvilke ordninger som finnes for bedrifter og prosjekter som ønsker å søke om økonomisk støtte.

  • Fra Innovasjon Norge kommer Britt Haraldsen, Ass. direktør i Innovasjon Norge Buskerud Vestfold.
  • Fra Forskningsrådet kommer Trine Steen, Spesialrådgiver Divisjon for Innovasjon.
  • Fra Buskerud Fylkeskommune kommer Randi Haldorsen, Regionkontakt MidtBuskerud.

Vi begynner som vanlig med frokost fra kl. 7.30. Virkemiddelapparatet vil fortelle fra kl. 8.00, og det er også åpent for spørsmål underveis. Vi avslutter kl. 10.00.

Frokostmøtene i Buskerud Næringshage arrangeres i samarbeid med Sigdal Industriforening, Sigdal kommune og Kvinnovasjon.

Velkommen til et interessant og nyttig frokostmøte!

frokostmoete_350

Avklaringskurs for gründere

Går du med tanker om å starte egen bedrift, men føler at det er en vanskelig avgjørelse å ta?

Kurset er for deg som ønsker mer informasjon og hjelp til å gjøre vurderinger i forhold til etablering av egen bedrift. Målet med kurset er at du skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre om etablering av egen bedrift er noe for deg.

Kurset arrangeres følgende steder og dager:
Modum: Rådhuset 8. april kl. 18-20.
Krødsherad: Kommunehuset 9. april kl. 18-20.
Sigdal: Buskerud Næringshage 16. april kl. 18-20.

Påmelding senest dagen før informasjonskvelden du ønsker å delta på, til mari@nhage.com eller på tlf. 32 71 23 10.

Velkommen til informasjonskveld!

logokjeller