«Må bruke penger for å tjene penger»

Andre Trondrud som overtok familiegården Søre Gvammen i 2015, er en av de unge bøndene som har fått hjelp av prosjektet Framtidsretta Landbruk, som Buskerud Næringshage er prosjektleder for. Han bygger nå nytt fjøs på nesten 1200 kvadratmeter for ammeku i tillegg til mjølkefjøset han har fra før. Et godt eksempel på ungdom med pågangsmot som tør å satse! Les mer …

Nysgjerrig på å starte eget selskap?

Er du en potensiell gründer som ønsker dialog med andre gründere – eller en nystarta gründer som trenger flere folk – bli med på ei nyttig eftasstund på Nesbyen 19. juni kl 16 – arrangert av «Springande byrjing» – Hallingdal Etablerersenter og Buskerud Næringshage.

Sted: Hagaled Gjestegård på Nesbyen (hagaled.no)
Dato: Mandag 19. juni kl:16.00 Påmelding innen fredag 16. juni, deltagelse er gratis for de første 10 påmeldte Les mer …

Går du med en drøm om å starte for deg selv?

Kanskje du ser muligheter for en bedrift der du bor?

Mange synes det er vanskelig å sette seg inn i alle aspekter av dette med oppstart og det er mye man må tenke på. Her kan Springande byrjing hjelpe. Vi vil følge deg opp gjennom hele prosessen (budsjetter, finansiering, etablering, osv), hjelpe med offentlige etater og gi deg kurs som gir deg en «running» start på din bedrift. Les mer …

Starte og drive bedrift-dagen i Drammen

Du som ønsker å starte egen bedrift, eller er ny næringsdrivende, er velkommen til inspirasjonsdag 16. mars.

I løpet av dagen får du nyttig informasjon om å starte og drive bedrift. Det er en god mulighet for nettverksbygging og til å få svar på spørsmålene dine. Dette er et gratis arrangement som er spesielt tilpasset for gründere og nyetablerere. Du får treffe fagpersoner fra privat næringsliv og etater som er sentrale i etablering og drift. Les mer …

Vel gjennomført frokostmøte i Prestfoss

På frokostmøtene i Buskerud Næringshage tas ulike temaer opp. Dagens tema var virkemiddelapparatet.

Idag startet vi dagen kl 7.30 med en god frokost og hyggelige besøkende. Det ble servert lokalprodusert mat fra Eventyrsmak, med blant annet spekepølse, deilig syltetøy og gele med ulike smaker, ost fra Eiker Gårdsysteri samt groviser med sjokolade til kaffen.
Les mer …

Vertskapskurs 16. februar

Vertskap er å ta service til et nytt nivå – det handler om den menneskelige forskjellen! I alle bransjer og sosiale situasjoner kan vi velge å innta en «velkommende holdning», men hva innebærer det? Og hvordan kan det bidra til å gjøre bedriften mer lønnsom og trivselen større? Bli med på et kurs som er blant Innovasjon Norges mest populære tilbud, et kurs som deltakerne mener gir stor uttelling for lønnsomheten i bedriften! Kurset er praktisk orientert og vi skal utforske hvordan vi kan se på og forholde oss til gjester, kollegaer og oss selv som vertskap. Les mer …

Kunstneropphold 2017 ved Søndre Green Gård

Søknadsfrist: 15. januar 2017
Oppholdsperiode: søndag 6. august – søndag 3. september 2017

Norske tekstilkunstenere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold for kunstnere som arbeider relatert til tekstil, ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund og foten av Norefjell i Krødsherad kommune. Les mer …

Per Arne Lislien ansatt som prosjektleder

sigdal-industri-bnhSigdal Industriforening er medlemsforening for 13 industribedrifter i Sigdal og omegn. Foreningen styrer over midlene som er satt av i et fond som kompensasjon for bortfall av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Sigdal. Pengene kommer fra Kommunal- og Regionaldepartementet fra budsjettposten Regionale Utviklingsmidler og skal brukes til samfunnsnyttige tiltak for næringslivet i distriktene.

Sigdal Industriforening har i samarbeid med Buskerud Næringshage jobbet fram en prosjektplan for bruk av disse midlene, i tett dialog med Sigdal kommune, som blir med i styringsgruppa for prosjektet. Et av tiltakene er at det skal ansettes en prosjektleder som skal jobbe med utvikling av industribedriftene i Sigdal over en periode på fire år.

Arbeidsgruppa i prosjektet har nå gleden av å meddele at Per Arne Lislien er ansatt i denne prosjektlederstillingen. Per Arne har jobbet i ulike industrielle utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, noe som har gitt ham en bred erfaring. Tre perioder som styreleder for Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold, med teknologiaksen Horten – Kongsberg som hovedfokus, har gjort Per Arne godt kjent med næringslivet i området. Han har også lederutdannelse samt ti års erfaring fra Luftforsvaret. Per Arne har en sterk tilknytning til Sigdal, nylig flyttet han og samboeren inn i det nyoppussede hovedhuset på familiegården i Nedre Eggedal. Per Arne ser frem til å ta fatt på arbeidet med dagens og morgendagens industri i Sigdal.

Per Arne Lislien.

Per Arne Lislien.

Arbeidsgruppa har bestått av Jan Julseth, påtenkt leder av styringsgruppa for prosjektet, Kjell Ole Marken, leder i Sigdal Industriforening, Harald Tveiten, tidligere fabrikksjef på Sigdal Kjøkken og Tone Ranheim Rolfstad, daglig leder Buskerud Næringshage og innleid sekretær for Sigdal Industriforening. Tidligere leder av Sigdal Industriforening, nå avdøde Leif Skare, var også med og la ned en betydelig arbeidsinnsats for prosjektplanen.

Det er Sigdal Industriforening selv som vil initiere prosjektlederens arbeidsoppgaver gjennom det fireårige prosjektet. Målet er at medlemmenes kompetanse innen bedriftsutvikling skal øke, at det skal samarbeides om tiltak som gir økt lønnsomhet, at bedriftenes konkurranseevne og posisjon i markedet skal forbedres, at rammebetingelsene for industribedriftene i kommunen skal bli bedre og at det skal bygges nettverk med andre miljøer og organisasjoner som kan være av betydning for industrien i Sigdal.