Kontakt oss

Midt-Buskerud

Adresse: Buskerud Næringshage, Sagveien 28, 3350 Prestfoss.
Telefon: 32 71 23 21 / 909 74 186 (daglig leder) – 32 71 23 26 (grafisk designer)
E-post: post@nhage.com

Numedal

Adresse:
1) Buskerud Næringshage, Turistkontoret Rødberg sentrum, 3630 Rødberg.
2) Buskerud Næringshage, Nore og Uvdal Næringspark, Stormogen, 3632 Uvdal.

Telefon: 954 87 252 / 922 61 233
E-post: urda@nhage.com  / groirene@nhage.com