Om næringshagen

Buskerud Næringshage jobber med vekst og utvikling av nye og etablerte bedrifter i næringslivet.

En Næringshage skal skape verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

Vi arbeider i kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum i Midt-Buskerud og i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg i Numedal. Både i Midt-Buskerud og Numedal er flere bedrifter samlokalisert – det vil si at vi har kontor i samme bygning. Dette gir rom for utveksling av fagkunnskap og nettverksbygging, i tillegg til at det er sosialt og hyggelig å ha noen å spise lunsjen sin sammen med. Kunne du tenke deg å ha kontor sammen med oss – enten noen timer nå og da, eller en fast plass? I samarbeid med huseierne kan vi finne løsningen som passer for deg. Ta gjerne kontakt med oss.

Hva vi tilbyr
• Etablererveiledning og hjelp med å starte egen bedrift
• Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning
• Ulike søknader, eksempelvis for finansiering, Skattefunn eller annet
• Grafisk design og web
• Kurs, seminarer og frokostmøter med ulike aktuelle temaer

Kan vi ikke selv bistå med kunnskapen som oppgavene krever, så kobler vi deg opp mot eksterne konsulenter i vårt store nettverk.

Se presentasjon av Buskerud Næringshage (PDF).

 

Nasjonalt næringshageprogram
Næringshagene som er med i det nasjonale næringshageprogrammet er i alt drøyt 40 i tallet, fordelt rundt i hele distrikts-Norge. Buskerud Næringshage er én av disse lokale næringshagene. Det nasjonale næringshageprogrammet blir finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

SIVA (Selskapet for industrivekst, som er et statsforetak) er ansvarlig for gjennomføring av næringshageprogrammet – såkalt programoperatør. Det betyr at de fordeler finansieringen ut til de ulike næringshagene. Denne fordelingen baserer seg på hvordan de enkelte næringshagene presterer i forhold til målene. Også fylkeskommunene bidrar med en årlig sum.

Å være en SIVA-næringshage er et kvalitetsstempel og bare godkjente næringshager får bruke dette varemerket. Med finansieringen fra KMD og Buskerud Fylkeskommune som grunnlag, har vi anledning til å tilby enkelte tjenester til våre målbedrifter til subsidierte priser, nettopp for å styrke næringslivet i distrikts-Norge.

Ut over dette har også næringshagene spesifikke krav til egen inntjening. Det er SIVA som stiller disse kravene og måler resultatene årlig. Næringshagene står for øvrig fritt til å jobbe med andre prosjekter på siden av selve næringshageprogrammet, om man har kapasitet til dette. Dette gjøres da til gjeldende markedspriser og subsidieres ikke.

Litt historie
Buskerud Næringshage AS ble etablert i 2003, da med navnet Næringshagen i Kunstnerdalen. I 2010 ble Numedal Næringshage AS i Nore og Uvdal en samarbeidende avdeling, en node. Det nye navnet, Buskerud Næringshage AS, ble tatt i bruk i 2011, det samme året som vi ble tatt opp i det nye 10-årige næringshageprogrammet til SIVA SF (Selskapet for Industrivekst). Dette var den tredje gangen totalt vi ble tatt opp i programmet. Å være en SIVA-næringshage betyr at vi kan fortsette å jobbe for vekst og utvikling i næringslivet i regionen også i tiden fremover.

Fra 1. januar 2015 ble Buskerud Næringshage og Numedal Næringshage slått sammen til ett selskap, og navnet Buskerud Næringshage ble beholdt. Les mer om sammenslåingen av Buskerud Næringshage og Numedal Næringshage her.

Buskerud Næringshage har kontorer både på Turistkontoret i Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune, i Nore og Uvdal Næringspark og i Prestfoss sentrum i Sigdal.

Numedal: Turistkontoret, Rødberg sentrum

Midt-Buskerud: Prestfoss sentrum

Vis større kart